Znanje o Bogu

jesus-300x226Kada je Krez, najbogatiji čovek u istoriji staroga veka, upitao poznatog filozofa Talesa, tražeći da mu odgovori na pitanje: “Ko je Bog”, mudrac je zatražio jedan dan da sastavi svoj odgovor. U traganju za odgovorom pošao je različitim ljudima postavljajući svakom to isto pitanje. Najzad se vratio Krezu i priznao da što više traži Boga i razmišlja o Njemu, sve mu je teže da pronađe odgovor. I Tertulijan, poznati pisac iz vremena prve hrišćanske crkve, izjavio je da niko ne može znati Boga ako najpre ne upozna Hrista. Mi ljudi možemo upoznati Božju ličnost i karakter u licu njegovog Sina Isusa Hrista koji je verno predstavljen u Bibliji. On sam je ovako rekao: “A ovo je život večni da poznaju Tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.” (Jovan 17,3)

Bog ne želi da bude nepoznati Bog. Pored saznanja koje nam pruža Biblija, i svet prirode daje svoj veličanstveni odgovor na ovo najveće pitanje. Bog nas poziva da Ga posmatramo u Njegovim delima: “Podignite gore oči svoje i vidite: ko je to stvorio? Ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno?” (Isaija 40,26) Biblija je zato Božji glas.Danas se svet više nego ikada ranije u istoriji približio zvezdama. Moćni teleskopi odvode pogled astronoma zvezdama koje su udaljene milionima svetlosnih godina. I ne samo da s naše rodne planete posmatramo udaljene svetove nego smo i iz svemirskih daljina mogli da posmatramo našu Zemlju kako plovi po nebeskoj pučini. Kad krenu zvezdanim putem uz zaglušujući tutanj moćnih raketnih motora, astronauti se s pouzdanjem oslanjaju na zakone nebeske mehanike. Do danas ti zakoni nisu izneverili. Tako nam nebeski red govori o svemoćnom i nedokučivom Božjem biću, ali zato još više ističe zagonetku našeg sopstvenog bića: “Ko je mudrost u srce metnuo, ko je razum duhu dao?” (O Jovu 38,36)

Zlatna polja zatalasanog žita i ševin klik sa visine svedoče otvorenom ljudskom srcu da je Bog Gospodar prirode. “Dokle bude Zemlje, neće nestajati ni setve ni žetve, ni studeni ni vrućine, leta ni zime, dana ni noći.” (1. Mojsijeva 8,22) Tako Biblija i priroda svedoče o Bogu dajući nam mudrost i znanje koje nas čudesno spaja s Nevidljivim.

Iz Biblije saznajemo sve ono što je Bog u svojoj premudrosti objavio o sebi. Biblija je izvor ljudskog saznanja o Bogu, ali takođe i potvrda Božje nedokučivosti: “Što je tajno ono je Gospoda Boga našega, a javno je naše, i sinova naših doveka, da bismo izvršavali sve reči ovoga zakona.” (5. Mojsijeva 29,29) Božja reč u Bibliji je potpuno dovoljna svakom ljudskom biću da upozna veličinu i dobrotu svog Stvoritelja. Ipak, i u Hristovo vreme bilo je ljudi koji su tražili da se u saznanju o Bogu izjednače s Njim. Međutim, Isus Hristos ovako im je rekao: “Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko?” (Jovan 3,12) Svako ko iskreno i bez predrasuda prihvati biblijski odgovor na pitanje o Bogu, prihvatiće svetlost života. Bog će mu se otkriti kao beskrajna dobrota i ljubav. Ljudi koji su otkrili ljubav postali su ljudi koji “ne mariše za život svoj do same smrti” (Otkrivenje 12,11). Ljubav se zove Bog, “jer je Bog ljubav” (1. Jovanova 4,8).