Tesla Ne Veruje Ajnštajnu

Podelite Sa Drugima...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInFlattr the author

Prvo je snažno uzdrmana ona čuvena Ajnštajnova energetska formula E = mc2 . Pošto su astronomi otkrili postojanje supernove na čak 18 milijardi svetlosnih godina on das (ranije se verovalo da je granica nama poznatog univerzuma negde na 12 milijardi svetlosnih godina) nedvosmisleno je dokazano da se širenje univerzuma ubrzava. Prema ovom podaktu naučnicima je postalo jasno da gravitacija nema tako veliki uticaj na kosmičke događaje već da postoji još nešto.  Dalje je utvrđeno da ni sama materija i za nju vezana energija takođe u “praznom” prostoru, u vakuumu nalazi se 80% energije, a samo 20% otpada na vidljivu i nevidljivu materiju ( tzv. tamna materija)

Tesla je još 1900. godine tvrdio da ne samo da u vakuumu postoji ogroman energetski potencijal već i da takva energija može da se ukroti, što bi praktično bio neiscrpan energetski izvor. Daljim istraživanjima dvadesetih i tridesetih godina Tesla je bio sasvim uveren da je ovaj problem rešio, a tragom njegovog rada, već 1939. dr. Henri Morej je uspeo da “ni iz čega” i sa skromnom verzijom Teslinog generatora iscedi 1.5 Megavata  električne snage. Tesla je, međutim, verovao da čak ni takav napor nije neophodan jer slobodna kosmička enerigija svakog trena u manjim ili većim količinama zapljuskuje planetu. I kada ne bi bilo moćnog jonosferskog omotača oko planete, koji nas čuva od preobilnih energetskih invazija, ta kosmiča sila bi nas začas pretvorila u prah i pepeo. Takva opasnost, mozda najveća kojoj smo ikada bili izloženi, dogodila se u leto 1998. godina. Te noći, 27. avgusta, snop X zraka je pogodio Zemlju negde iznad Pacifika. Astrofizičke analize su pokazale da se izvor erupcije u sazvežđu Orla, udaljenim od nas oko 20,000 svetlosnih godina. Da nije zaustavljena u Zemljinom omotaču, a kada bi znali kako da je “pripitomimo”, ta količina energije bila bi dovoljna da svaka sijalica na ovoj planeti svetli u narednih nekoliko milijardi godina!

Ajnštanova teorija u poslednjih par godina baš nema sreće. Drugi revolucionaran naučni događaj istovremeno je još jedna ozbiljna havarija na titaniku nauke. Naime sada je i nepobitno i eksperimentalno potvrđeno (mada za kratko vreme) da postoje brzine koje su veće od brzine svetlosti. Polovinom 2000. godine, dve nezavisno grupe istraživača, u Prinstonu i Firenci, su gotovo istovremeno objavile da su eksperimentalno dokazale da se brzina svetlosti ne može smatrati najvećom brzinom u nama poznatom kosmosu. U genijano smišljenom eksperimentu u Firenci korišćena je antena koja na frekvenciji od 10 GHz može da emituje “paket” elektromagnetskog polja. Nasuprot nje je postvljena prijemna antena sa mogućnošću da meri i vizuelno prikaže dotok ulaznih informacija. Kao rezultat, zabeleženo je kretanje brzinom koja je za 25% veća od svetlosne, odnostno iznosti 375.000 Km/s

I opet se vraćamo toj famoznoj Teslinoj 1900. godini. Godine 1931, 7. Novembra, na 28. strani časopisa “Literary Digest”, pod naslovom “Ne Postoji Ograničenje Brzine Svetlosti”, tvrdi  Tesla. Članak se oslanja na Teslin Intervju Hugu Gernsnaku, objavljenom u “Everyday Science and Mechanics” i kaže:

” Navodeći da je Ajnštanova teorija u mnogim aspektima pogrešna E = mc2 dr Tesla kaže da je on još 1900, u svom patentu broj 787,412, pokazao da su struje njegovog radio – odašiljača obišle površinu Zemlje brzinom od 475.000 Km/s (292,830 Mph/s) Najveća moguća brzina u univerzumu, prema Ajnštajnovoj teoriji, je brzina svetlosti od 298,080 Km/s

Gospodin Gernsbak dalje kaže: “Dr Tesla me je obavestio da on zna za brizine i nekoliko puta veće od brzine svetlosti i da je on konstruisao aparat kojim očekuje da će moći da projektuje elektone pri brzinama dvostruko većim od svetlosne. Jedna od ključnih postavki teorije relativiteta je da se masa tela povećava sa porastom brzine, a da bi pri kretanju brzinom svetlosti postala beskonačna. Otuda je nemoguća brzina veća od svetlosti.” Tesla smatra da je to pogrešno. Prema ovom članku , Tesla tvrdi da je masa tela nepromenljiva, inače, energija bi mogla da se proizvede iz ničega, a kinetička energija dobijena padom tela, bila bi veća od one koja je neophodna da se telo, pri maloj brzini, podigne.

Nešto kasnije, na svoj 79. rodjendan, 1935, Tesla je tvrdio da je merenjem ustanovio da su neki kosmički talasi i 50 puta brži od svetlosti. U to vreme, međutim, naučnici još nisu smatrali da je tako nesto dovoljno da uznemiri njihov red i spokoj. Da li su se vremena i običaji promenili? Teško, ali saznanja, srećom po Teslu – jesu.

U vreme kada je javnost u leto 2000. godine obaveštena da je u akceleratorima u Prinstonu i Firenci ostvarena brzina veća od svetlosti, u australijsko-američkom magazinu “Nexus” objavljeno je pismo – podsetnik da je Tesla još 1900. tvrdio da su talasi koje je poslao iz svog odašiljača obišli Zemlju brzinom 475.000 Km/s. Između mnogih pisama pronađeno je i pismo Brajana Selara (Brian Sallur) direktora Mount Gungin Radio Opservatorije i tehničkog direktora SETI ( Search for Extraterestrial Inteligence)

“Godinama se već bavim Teslinim istraživanjima o kojima govorite jer sam se i sam uverio da je potpuno bio u pravu. U svojim radovima sam uporno zagrevao ideju da fotoni sa brzinom “C” predsavljaju samo osnovnu brzinu u kosmičkim razmerima, ali to još uvek niko u naučnom svetu ne želi da ozbiljno razmotri ili započne ekserimentalna istraživanja. Trenutno se pripremam da ovog leta postavim solarnu osmatračku stanicu da bih dokazao da neke čestice ili fotoni elektomagnetskog zračenja u vreme intenzivnih erupcija na Suncu dostižu brzine veće od svetlosne. Polazim od sopstvene teorije da se jonosfera ponaša kao ogroman balon koji pod udarima super brzih fotona menja svoja električna svojstva. Naravno, još ne postoje instrumenti kojima bi mogla da se meri nadsvetlosna brzina pa ću biti prinuđen da se pomognem posrednim dokazom: Merenjem zvučnog intenziteta na Suncu i u jonosferi”.

 

Pripremio: G. B.

One thought on “Tesla Ne Veruje Ajnštajnu

  1. Tesla je otisao sa one strane materijalno/energetske stvarnosti i usao u REALNOST APSOLUTNE SVESNOSTI. Verujem da mu je njegov prijatelj, prosvetljeni duhovni ucitelj Swami Vivekananda pomogao da udze u duhovnu realnost univerzuma, buduci da je Tesla bio covek sa vrlo visokim nivoom svesnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>