Biblija Otkriva Hrista

featured-bibleBoga možemo upoznati samo preko Njegovog jedinorodnog Sina, Isusa Hrista. On je stigao među ljude putem koji je u Bibliji tačno označen i zato nam samo ona može pokazati Boga, pokazujući nam Njegovog Sina. On je postao Čovek i družio se sa ljudima. Govoreći o Njemu, najvažnijoj biblijskoj ličnosti, jevanđelista Jovan ovako je otpočeo svoje Jevanđelje: “U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč… i reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca.” (Jovan 1,1.14) Isus Hristos je u početku, i On je početak. On je Reč Božja koja je postala telo.

Pažljivim istraživanjem Staroga zaveta, dobićemo sliku o životu Isusa Hrista. Pažljivim proučavanjem Hristovog života u Novom zavetu, videćemo da se tako dobijena slika savršeno uklapa u onu koju smo dobili čitajući Stari zavet. U Starom zavetu istaknute su mnoge pojedinosti o dolasku Isusa Hrista. Svaki istraživač Biblije unapred je mogao da odredi vreme i mesto Hristovog rođenja, ko će Ga roditi, gde će živeti kao dete, a gde kao mladić, kako će stradati, umreti i vaskrsnuti. Stari zavet je Hristova biografija napisana mnogo pre Njegovog rođenja, a Novi zavet celovita potvrda te biografije.
Biblija i Hristos predstavljaju savršeno jedinstvo. Biblija svedoči za Isusa, a Isus potvrđuje Bibliju. On je izgovorio ove poznate reči: “Pregledajte pisma… jer ona svedoče za mene.” (Jovan 5,39) U početku svog rada Isus je za vreme subotnog bogosluženja čitao tekst iz Knjige proroka Isaije koji je unapred pisao o tome šta će Hristos govoriti. Kad se to obistinilo, Isus je rekao: “Danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim.” (Luka 4,21) Hristos je potvrdio Bibliju, a cela Biblija svedoči za Hrista. Sve knjige “Pisma” (Starog zaveta, jer Novi u to vreme još nije bio napisan) govorile su o Isusovom životu i radu. Zato možemo reći da je Stari zavet knjiga o Isusu, Isusova knjiga. Važio je do Hrista, za vreme Hrista, a važi i sada, posle Njegove misije na našoj planeti.

Od Hrista je počela nova era u istoriji čovečanstva, novi život u čoveku, jer je On “videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet” (Jovan 1,9). Zašto nas On obasjava? Da “njegovom svetlošću vidimo svetlost”. Biblija nam omogućava preobraženje u Božje obličje: “Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.” (2. Korinćanima 3,18)

Biblija je Hristova knjiga. Napisana je da bismo prepoznali Isusa kao Božjeg Sina. U Bibliji čovek može da gleda Isusa kao Božjeg Sina. U Bibliji čovek može da gleda Isusa i postane tako sličan Njemu da će jednoga dana stići tamo gde je i On.