Biblija – Temelj Svih Saznanja

biblijaBožja reč nije data da bude naučni udžbenik, ali ona nije ni nenaučna. Ona pre svega sadrži nauku o spasenju čovečanstva, ali daje i tačne podatke o poreklu materijalnog sveta, čineći tako osnovu na kojoj treba da se uzdigne i počiva prava nauka. Ona i ovako govori: “Iz zemlje izlazi hleb, a pod njom je drugo, kao oganj.” (O Jovu 28,5) Međutim, ako bismo istraživali Bibliju polazeći od gledišta koja su razvijena u pojedinim naučnim teorijama to bi bilo isto tako kao kad bismo pogrešnu stranu teleskopa upravili prema zvezdama! Ako traganje za istinom i proučavanje ne počnemo oslanjanjem na Božju reč, nikada nećemo dobiti pravi odgovor na delikatno pitanje o početku života i poreklu sveta. Neki zemljoradnik je rekao: “Ne stavljajte kola ispred konja!” Ako istinu tražimo u Bibliji, postaće nam jasne mnoge činjenice, koje su nam izgledale nejasne i tajanstvene. Ljudi ne mogu gledati “u svetlost kad sjaji na nebu” (O Jovu 37,21). Znači da Biblija u takvim prilikama jedino može da pomogne.

Biblija u stvari poziva na objektivno naučno istraživanje kad kaže: “Podignite oči svoje i vidite! Ko je to stvorio? Ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu…?” (Isaija 40,26) Ništa potpunije ne uklanja sumnju i neizvesnost, kao jasan pogled kroz objektiv snažnog teleskopa upravljenog prema zvezdama, čije neshvatljivo precizno kretanje nadmašuje sve naše pojmove o tačnosti. Naš duh se ne može zadovoljiti ničim manjim do pravim odgovorom na pitanje: KO JE TO STVORIO?

Biblija zadovoljava najstrože naučne zahteve iznošenjem ovakvih stavova: “Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov.” (Psalam 19,1-3) Božja reč budi čoveka iz duhovnog sna: “Budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici.” (Isaija 50,4)

Ono što je psalmista napisao u trenutku božanskog nadahnuća danas se dokazuje savremenim astronomskim postupkom. Nauka potvrđuje Bibliju, a Biblija je snažno podstiče. Ona je temelj prave nauke, jer se najveća i prva naučna činjenica sadrži u njene prve četiri reči: “U početku stvori Bog…” (1. Mojsijeva 1,1)