Da li je Bog Stvorio Đavola?

Podelite Sa Drugima...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInFlattr the authorEmail this to someonePrint this page

diabloOdakle je, prema Isusovim rečima, došao đavo?

“Videh sotonu gde spade s neba kao munja!” (Luka 10,18)

Kako Biblija opisuje sotonin pad s Neba?

“I posta rat na nebu, Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini. I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu. I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.” (Otkrivenje 12,7-9)

Da li je Bog stvorio đavola? Odgovor je: Ne! Sve što Bog čini savršeno je. Dobri Bog nije mogao da stvori đavola. Međutim, Biblija, ipak, tvrdi da je sotona, zajedno sa anđelima, koje je prevario, izgubio mesto na Nebu i došao na Zemlju na kojoj je izveo uspešan prevrat otevši Adamu i Evi vlast nad našim svetom. Čovek je dobio vlast da bude gospodar nad ovim svetom, da ga radi i da ga čuva, međutim svoju vlast, svojom voljom, čovek (Adam i Eva) je dao sotoni. A onda se čovek pita odakle zlo? Jedini način da se vrati vlasništvo je bilo da Hristos svojim životom i žrtvom plati platu za naš greh a to je smrt. Hristos nas je svojom smrću otkupio nazad, iako mu je sotona kušajući ga u pustinji davao vlasništvo ove zemlje ako mu se samo pokloni. Hristos kada se molio svom ocu, pitao ga je, Oče ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, postoji li drugi način? Hristos nije pao na ispitu gde Adam jeste. Zato se sotona i rasrdio na nas i ovaj svet što zna da vremena malo ima kada će Hristos doći po svoje svojim drugim dolaskom, po one koji su prihvatili njegovu žrtvu.  Kada ražmišljate malo dublje, cela ova istorija vam otkriva sliku borbe između dobra i zla, Hrista i sotone. Borba koja se vodi oko tebe, na koju ćeš stranu stati. Na kojoj si ti strani?

Odakle je došao đavo? Kako se uopšte našao na Nebu?

“Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti beše na svetoj gori Božjoj, hođaše posred kamenja ognjenoga. Savršen beše na putovima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi.” (Jezekilj 28,14.15)

Prema ovim stihovima Bog nije stvorio sotonu, već je to postao savršeni anđeo koji se polako preobražavao u sotonu. Sotona je započeo život kao jedan od najsjajnijih nebeskih anđela stojeći pored Božjeg prestola. Ali postao je, jer se “nađe bezakonje na tebi”. Zbačen s Neba, pretvarajući se da je Adamov i Evin prijatelj, postao je čovekov najogorčeniji neprijatelj.

Kad u crtanom filmu vidite sotonu s rogovima, repom i razdvojenim papcima, ne zaboravite da ga Biblija ne opisuje na taj način. Iz Biblije saznajemo da je veliki Božji neprijatelj nekada bio prekrasni, mudri i sveti anđeo.

Ko je đavo koji je naš svet zarazio grehom?

Novi zavet spominje đavola, ili sotonu, oko stotinu puta. Biblija jasno uči da je sotona stvarna ličnost. Kakav nam uvid Isus daje u sotoninu narav?

“On (đavo) je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori; jer je laža i otac laži.” (Jovan 8,44)

Đavo je, prema Isusovim rečima, izvor zla u svemiru, “otac” greha, ubistva i laži.

Tomas Karlajl, veliki engleski filozof, jednom prilikom poveo je Ralfa Valda Emersona kroz neke od najsiromašnijih londonskih ulica. Dok su tiho hodali posmatrajući jad i zlo oko sebe, Karlajl je upitao: “Veruješ li sada da postoji đavo?” I mi bismo mogli poći u sličan obilazak bolnica, zatvora i sirotinjskih predgrađa, ili slediti televizijske kamere u bitkama u kojima se osakaćuju ili ginu nedužni ljudi, i onda upitati: “Verujete li sada da postoji đavo?”