Donacija

donations-300x154Ako želite i vi da budete deo Istina Ministry, pomozite svojom podrškom Istinu Ministry NPF i njene potrebe. Sva sredstva su usmerena na potrebnu opremu, prevode knjiga i ostalog materijala za objavljivanje istine o Bogu i Bozjem Sinu  i prve, druge i treće anđeoske vesti iz Otkrivenja 14. glave. Svaka dobrovoljna donacija je Tax Deductible. Posle vaše dobrovoljne donacije, primićete priznanicu vaše donacije poštom sa kojom možete odbiti od takse ono što ste donirali. Budite sigurni da smo tu da vama pomognemo u istraživanju istine, objavljivanju vesti i da služimo našem nebeskom Bogu-Ocu. Hvala vam za vašu podršku.