Izgorela Kuća Pastoru Koji Je Odobrio Krštenje Lezbejskog Para u Adventističkoj Crkvi Chico u Kaliforniji

Dan Visong, je bivši pastor Chico (gradić blizu Raja) SDA Crkve koji je postao “slavan” vodeći krštenje  “venčanog” (ne u braku u Božjim očima) lezbejskog para u njegovoj crkvi u Junu, 2016. Godine. Naime ženski štarešina Ginger Hanks Harwood koja ima zvaničnu pastorsku akreditaciju izglasanu od Pacificke Unijske Konferencije, krstila je lezbejku koja je prethodno “udana” za drugog člana crkve Chico crkve koja je takodje lezbejka.

Ovaj nebiblijski dogadjaj u Chico SDA crkvi je navelo rasprostranjeni nadzor članova crkve širom Amerike, brojne crkve i pastori u NCC (Severnoj Kalifornijskoj Konferenciji) izrazili su zabrinutost u vezi Chico Crkve pogotovo u vezi Dan Visong-a, za postavljanje moralno opasnog nebiblijskog čina u Adventizmu.

Veliki broj apela je upućen NCC da ispravi ovu situaciju, na šta su oni uporno odbijali pod izgovorom da je to privatna stvar osobe, a ne utiče na druge članove u svojoj konferenciji. Nedavno, bilo je dva zahteva koje su bila podneta Centralnoj crkvi u Sakramentu na odborskoj sednici Izvršnom odboru NCC za rešavanje ovog nerešenog slučaja 30. Septembra 2018 Zahtevi su odbijeni od Marc Voodsen i saučesnika NCC Izvršnog odbora.

20. Oktobra 2018, Den Visong posvetio je novu bebu ovog lezbejskog “venčanog” para i propovedao je svoju poslednju propoved. Gde je odlazio, mnogi nisu bili sigurni ali sada znamo gde je.

Dan je našao svoj novi “dom”  u crkvi Sv. Jovana u Woodland Kaliforniji-Ujedinjena Crkva Hristova koja podržava civilna prava homoseksualaca i potpisuje jednakost u braku medju njima. Tako da sledeće krštenje homoseksualaca koje će obaviti Dan neće biti ispitivano niti kritikovano od pojedinaca koji veruju da Biblija misli ono što i kaže o ljudskoj seksualnosti, jer će biti zaštićeno ovim civilnim pravom.

Ono što je interesantno je da je njegova kuća izgorela do temelja u Četvrtak u Kalifornijskom požaru.

Bog nas poziva, Jezek. 18,31.32. Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načinite sebi novo srce i nov duh; i zašto da mrete? dome Izrailjev. Jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod Gospod; obratite se dakle i budite živi.