James S. White

James WhiteJames Springer White (1821 – 1881)

Adventisti Sedmog Dana nikada nisu imali talentovanijeg i sposobnijeg direktora i vođu od Džejmsa Springera Vajta. On je takođe bio moćan evanđelista. Ne samo što je učestvovao sa Vilijamom Milerom i Džozefom Bejtsom i mnoštvom drugih u objavljivanju skorog dolaska Gospoda 1840-tih, već je i preživeo pokret Milerita i postao prvi apostol Adventista Sedmoga Dana. Njegov doprinos crkvi je bio vezan za izdavački posao i u vođstvu crkve i administraciji. Ako postoji osnivač Review and Herald-a i izdavačke kuće Pacific pres, onda su to on i njegova žena Elen Vajt. On je bio sponzor i promoter obe ove institucije. Umro je sa svega 60 godina. Bukvalno je izradio sebe do smrti. Njegovih 60 godina je potrošeno nesebično i podnosivši žrtvu. Nijedan drugi propovednik nije učinio više od njega da učvrsti visoke principe i efikasnost u život naših crkava i institucija. Njegova žena, Božji glasnik, je rekla o njemu: “Mnogi od pionira koji su delili sa nama iskušenja i pobede, ostali su verni do kraja svojih života i zaspali su u Isusu. Među njima je i verni ratnik koji je bio uz mene 36 godina u borbi za istinu. Bog ga je koristio kao učitelja i vođu koji je stajao u prvim redovima za vreme teških borbi u ranim danima naše poruke; ali on je pao na svom položaju i sa ostalima koji su umrli u veri, on očekuje dolazak životodavca, koji će ga pozvati iz njegovog sumornog zatvora u slavnu besmrtnost.” {E. G. White, Review & Herald, November 20, 1883}. Dobio je pohvalu koju je retko ko dobio: “Bog je dozvolio da dragoceno svetlo obasja Njegovu reč i da obasja um moga muža. On može prenositi svetlost Isusovog prisustva na druge svojim propovedanjem i pisanjem.” {E. G. White, Testimonies for the Church Volume 3, p. 502}