John N. Andrews

John Nevins AndrewsJohn Nevins Andrews (1829 – 1883)

Dž.N. Endrjuz obično predstavlja jednu stvar za Adventiste. On je bio prvi misionar Adventista Sedmoga Dana koji je putovao u zapadnu Evropu 1874-te, da počne sa radom u Švajcarskoj. Neki od nas ga pamtimo i kao trećeg predsednika generalne konferencije. Literarni div i učenjak je bio i lektor našeg magazina Review and Herald. Bio je blisko povezan sa starešinom Džejmsom i Elen Vajt u vođenju i evangelističkom radu mlade crkve. Postao je propovednik u 21-oj godini. Znao je napamet ceo novi zavet i čitao je bibliju na sedam različitih jezika.

Endrjuz je bio intelektualac koji je više uživao u žestokom proučavanju biblije nego u fizičkim aktivnostima. Bio je odličan teolog i napisao je da je Subota od sutona do sutona, koja je postala doktrina Adventista Sedmoga Dana. On je bio prvi koji je napisao da je Amerika zver sa dva roga iz trinaeste glave otkrivenja. Starešina Endrjuz je napisao mnogo članaka i knjiga za vreme svoje karijere (Među kojima je i Istorija Subote). Umro je u Evropi devet godina posvom dolasku. Iako je poživeo svega 54 godine, izdvojio se kao jedan od najboljih pisaca koje smo imali. Endrjuz je bio ratnik koji je stojao na frontu bitke do svog poslednjeg dana. Ovo je sestra Vajt rekla o njemu: ”Iz onoga što mi Bog pokazuje s vremena na vreme, brat Endrjuz je njegov izabrani sluga koji je izvršavao delo koji drugi nisu mogli. Imam svedočanstva u kojima se napominje njegov dragoceni talenat. Iskustvo koje je stekao ga kvalifikuje za važno delo za ove poslednje dane.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 13, p. 32}

  A Refutation of Claims for Sunday-keeping (141.3 KiB, 301 hits)

  A Review on the Abolition of the Sabbath (86.8 KiB, 295 hits)

  An Examination of Seven Reasons for Keeping Sunday (1889) (85.3 KiB, 300 hits)

  Crime at Pocasset (59.1 KiB, 290 hits)

  Departing and Being with Christ (83.5 KiB, 293 hits)

  First-day not Sabbath (110.2 KiB, 301 hits)

  History of the Sabbath (2.3 MiB, 297 hits)

  Review of Remarks of Crosier (203.7 KiB, 290 hits)

  Rich Man and Lazarus (52.7 KiB, 287 hits)

  Sabbath 1st Three Centuries (312.3 KiB, 297 hits)

  Samuel and the Witch of Endor (108.5 KiB, 309 hits)

  Sanctuary and the 2300 Days (176.2 KiB, 316 hits)

  Sermons on the Sabbath (418.3 KiB, 288 hits)

  Testimony of the Fathers (237.6 KiB, 285 hits)

  The Command To Rebuild Jerusalem (146.2 KiB, 290 hits)

  The Definite Sabbath Day (78.6 KiB, 289 hits)

  The Judgment Its Events and their Order (207.2 KiB, 368 hits)

  The Royal Law not Abolished (102.6 KiB, 279 hits)

  The Sabbatic Institution (99.9 KiB, 272 hits)

  The Sanctuary of the Bible (85.0 KiB, 278 hits)

  The Seventh Day is of the Lord (151.5 KiB, 276 hits)

  The Seventh Day is the Sabbath (151.5 KiB, 263 hits)

  The Wicked Dead (1854) (65.5 KiB, 256 hits)

  Thoughts for the Candid (122.0 KiB, 263 hits)

  Thoughts on the Sabbath (122.0 KiB, 263 hits)

  Three Angels of Revelation14 (322.8 KiB, 264 hits)

  Two Desolations in Daniel 8 (29.4 KiB, 310 hits)

  Two Laws (51.6 KiB, 304 hits)