John N. Andrews

John Nevins AndrewsJohn Nevins Andrews (1829 – 1883)

Dž.N. Endrjuz obično predstavlja jednu stvar za Adventiste. On je bio prvi misionar Adventista Sedmoga Dana koji je putovao u zapadnu Evropu 1874-te, da počne sa radom u Švajcarskoj. Neki od nas ga pamtimo i kao trećeg predsednika generalne konferencije. Literarni div i učenjak je bio i lektor našeg magazina Review and Herald. Bio je blisko povezan sa starešinom Džejmsom i Elen Vajt u vođenju i evangelističkom radu mlade crkve. Postao je propovednik u 21-oj godini. Znao je napamet ceo novi zavet i čitao je bibliju na sedam različitih jezika.

Endrjuz je bio intelektualac koji je više uživao u žestokom proučavanju biblije nego u fizičkim aktivnostima. Bio je odličan teolog i napisao je da je Subota od sutona do sutona, koja je postala doktrina Adventista Sedmoga Dana. On je bio prvi koji je napisao da je Amerika zver sa dva roga iz trinaeste glave otkrivenja. Starešina Endrjuz je napisao mnogo članaka i knjiga za vreme svoje karijere (Među kojima je i Istorija Subote). Umro je u Evropi devet godina posvom dolasku. Iako je poživeo svega 54 godine, izdvojio se kao jedan od najboljih pisaca koje smo imali. Endrjuz je bio ratnik koji je stojao na frontu bitke do svog poslednjeg dana. Ovo je sestra Vajt rekla o njemu: ”Iz onoga što mi Bog pokazuje s vremena na vreme, brat Endrjuz je njegov izabrani sluga koji je izvršavao delo koji drugi nisu mogli. Imam svedočanstva u kojima se napominje njegov dragoceni talenat. Iskustvo koje je stekao ga kvalifikuje za važno delo za ove poslednje dane.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 13, p. 32}

  A Refutation of Claims for Sunday-keeping (141.3 KiB, 317 hits)

  A Review on the Abolition of the Sabbath (86.8 KiB, 309 hits)

  An Examination of Seven Reasons for Keeping Sunday (1889) (85.3 KiB, 313 hits)

  Crime at Pocasset (59.1 KiB, 305 hits)

  Departing and Being with Christ (83.5 KiB, 311 hits)

  First-day not Sabbath (110.2 KiB, 317 hits)

  History of the Sabbath (2.3 MiB, 312 hits)

  Review of Remarks of Crosier (203.7 KiB, 306 hits)

  Rich Man and Lazarus (52.7 KiB, 304 hits)

  Sabbath 1st Three Centuries (312.3 KiB, 317 hits)

  Samuel and the Witch of Endor (108.5 KiB, 323 hits)

  Sanctuary and the 2300 Days (176.2 KiB, 333 hits)

  Sermons on the Sabbath (418.3 KiB, 303 hits)

  Testimony of the Fathers (237.6 KiB, 304 hits)

  The Command To Rebuild Jerusalem (146.2 KiB, 310 hits)

  The Definite Sabbath Day (78.6 KiB, 302 hits)

  The Judgment Its Events and their Order (207.2 KiB, 390 hits)

  The Royal Law not Abolished (102.6 KiB, 294 hits)

  The Sabbatic Institution (99.9 KiB, 288 hits)

  The Sanctuary of the Bible (85.0 KiB, 293 hits)

  The Seventh Day is of the Lord (151.5 KiB, 293 hits)

  The Seventh Day is the Sabbath (151.5 KiB, 278 hits)

  The Wicked Dead (1854) (65.5 KiB, 272 hits)

  Thoughts for the Candid (122.0 KiB, 279 hits)

  Thoughts on the Sabbath (122.0 KiB, 280 hits)

  Three Angels of Revelation14 (322.8 KiB, 279 hits)

  Two Desolations in Daniel 8 (29.4 KiB, 331 hits)

  Two Laws (51.6 KiB, 321 hits)