John N. Loughborough

John Norton LaughboroughJohn Norton Loughborough (1832 – 1924)

Dž. N. Lofborov je bio sin metodističkog propovednika i postao je Adventista koji drži subotu kroz rad Dž.N Endrjuza 1852-ge. Odmah je počeo da propoveda i zaređen je 1854-te. On, uz D.T Burdoa, je bio naš prvi misionar koje je poslat u Kaliforniju 1868-me. Lofborov je bio prvi koji je zaređen u ono što će kasnije biti poznato kao crkva Adventista Sedmoga Dana. Ovo se desilo kada je imao svega 22 godine. Kao i mnogi rani adventisti i Lofborov se veoma zainteresovao za literarni rad. Lofborov je odista bio veliki pionir koji je koristio svoje talente u razvoju dela gde god je bilo potrebno. Starešina Lofborov je bio pokoran nebeskim vizijama i Bog ga je koristio na silan način za svoje delo. Kao svedok osnivanja crkve Adventista Sedmog Dana, postao je prvi istoričar denominacije pišući knjigu Uspon i Napredak Adventista Sedmog Dana, koju je pratio Drugi Veliki Adventni Pokret. On je, takođe, bio autor i manjih knjiga. Svoje poslednje godine proveo je u sanatorijumu Sveta Helena, gde je preminuo u miru 7. Aprila, 1924-te u dobkoj starosti od 92- godine. Njegova sahrana je održana u crkvi Svete Helene, koja je bila jedna od prvih crkava koje je izgradio u Kaliforniji pedeset godina ranije. “Pustite da starešina Lofborov uradi delo koje pati da bude urađeno u crkvama. Gospod bi učinio da se njegov glas čuje kao Jovanov, govoreći stvari koje je video i koje je čuo, koje je sam iskusio u usponu i napretku poruke trećeg anđela.” {E. G. White, 1888 Materials, p. 716}