Joseph Bates

Joseph BatesJoseph Bates (1792 – 1872)

Sa petnaest godina Džozef Bejts je plovio na komercijalnom brodu i sledećih dvadeset i jednu godinu radio kao mornar. Vratio se civilnom životu 1828-me sa malim bogatstvom. Radio je na tome da otvori industrijsku školu kada je 1839-te prihvatio Vilijam Milerove ideje o Hristovom brzom povratku. Za samo godinu dana, umirovljeni pomorski kapetan je postao poštovani evanđelista i duhovni vođa među adventistima. Predsedavao je jednom od najranijih adventističkih konferencija. Početkom 1845-te, Bejts je proviđenjem shvatio istinu o Suboti. Posetio je Vašington Nju Hempšir gde je grupa Adventista počela da proučava o semom danu. Učvršćen ovim iskustvom, postao je apostol ove nove doktrine.1846-te je objavio traktat na 48 stranica na tu temu. Kapetan Bejts je bio prisutan na konferenciji 1848-me gde su se bitna biblijska učenja izvukla iz zlatnog rudnika svetog pisma od strane Adventista koji su držali subotu. Ove nove doktrine su postale platforme vere Adventista Sedmog Dana, a on je bio jedan od prvih pionira. Poštovani kapetan je bio najstariji član među pionirima u crkvi i postao je pvi predsednik konferencije Adventista Sedmoga Dana u Mičigenu 1861-ve. Doživeo je duboku starost. Kapetan Bejts je bio duhovan čovek sa jasnim pogledima i hrabar kao lav. On je bio među onima koji su proučavali da polože temelje naše vere: “Moj muž, uz starešine Džozefa Bejtsa, Stivena Pirsa, Hirama Edsona i ostalih koji su bili željni, plemeniti i istiniti, je bio među onima koji su posle 1844-te tražili istinu kao skriveno blago.” {E. G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 23, 24}