Joseph H. Waggoner

Joseph Harvey WaggonerJoseph Harvey Waggoner (1820 – 1889)

Vagoner je bio evanđelista, izdavač i autor. Pohađao je školu svega šest meseci, ali je bio neumoran u privatnom proučavanju. Iako je imao malo formalnog školovanja, bio je gigant u literarnim dostignućima, majstor Grčkog i Hebrejskog, dobro potkovani teolog, uspešan izdavač, pionir u zdravstvenoj reformi i verskim slobodama i snažan činilac kao pionir u objavljivanju poruke istine. Kada je Vagoner prvi put čuo za Adventnu poruku decembra 1851-ve, bio je urednik političkog časopisa. Kada je prihvatio subotu, bacio je svoj smotuljak duvana u peć i uz Džozefa Bejtsa postao čvrst zagovornik umerenog života.Do 1853-će bezrezervno je posvetio svoj život propagiranju poruke. Pošto je kao mladić naučio sve o izdavačkom zanatu u Pensilvaniji i Ilinoisu, Vagonerovi talenti su mnogo puta upotrebljeni u izdavačkom poslu. Radio je kao urednik uz Džejmsa Vajta u zapadnom izdanju Signs of the Times i kao prvi urednik Pacific Health Journal i American Sentinel (časopis o verskim slobodama). Vagoner je bio jedan od trojice u komitetu koji su predložili ime “Adventisti Sedmog Dana” za našu crkvu. 1868-me je izdao knjigu The Atonement njegova jasna uverenja o opravdanju verom. Uticao je na mlade ljude, uključujući i njegovog sina E. Dž. Vagonera i A.T. Džonsa koji su se istakli u propovedanju te poruke 1888-me. Vagoner je bio elokventan govornik, dobar urednik, i vrlo marljiv radnik. Pisao je sa jasnošću i preciznošću.