Naša Misija

Podelite Sa Drugima...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInFlattr the authorEmail this to someonePrint this page

 

1-1000x288

Istina Ministry NFP je ne profitna organizacija sa namenom da objavi Istinu o Isusu Hristu i treću anđeosku vest is Otkrivenja 14. glave po celome svetu preko internet site-ova, socialnih media, televizije, dvd-a i mnogih drugih mogućih načina. Suština našeg verovanja može se sažeti u sledećem:

1. Biblija je Božja Reč, jedino pravilo vere i prakse za hrišćanina.

2. Isus Hristos je večni Sin Božiji i jedini Spasitelj čoveka.

3. Spasenje dolazi kao slobodan dar blagodati kroz prolivenu krv Isusa Hrista.

4.Bog poziva vernike da prihvate Hrista, ne samo kao svog Spasitelja od greha, već i kao Gospoda i vladara svog života. Biblija pruža životne principe i merila, tako da vernici mogu pravom slikom predstavljati svoga Gospoda.

5. Biblijska proročanstva otkrivaju da živimo u poslednjim danima i da će Isus skoro ponovo doći.

Verujemo da je Božja porodica velika i da se Njegova deca nalaze među svim denominacijama širom sveta. On čak ima iskrene tražioce izvan hrišćanstva. Međutim, mi verujemo da neke crkve praktikuju hrišćansku veru prema Bibliji bolji od drugih.

Dakle, želimo da objasnimo Bibliju na takav način koji će dovesti do duše istinitije razumevanje hrišćanske vere. Shvatamo veoma ozbiljno nalog koji je Hristos dao svojim učenicima “naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha: učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio, i, evo, ja sam s vama uvek, do kraja sveta “(Matej 28:19) Mi to činimo bez obzira na nacionalnost, rasu, pol, veroispovest, ili religiju.

Ideja o Istini Ministry se rodila početkom 2008 godine a sa svojim site-om je počela da radi polovinom 2009 sa briljantnom idejom da otvori televizijsku kuću i produkciju sa kojom bi širila vest evanđelja širom sveta sa DVD projektima, seminarima, iskustvima i istinom, kojom su pokrenuti osnivači Istine. U traganju za važnim životnim pitanjima postavljali smo fer pitanja na koja smo sami tražili odgovor na koja mnogi ljudi još i dan danas tragaju. Ideja nam je da korak po korak podelimo ovo sa svim iskrenim tražiocima istine koja su od životne važnosti za sve nas. Isus je izgovorio poznate reči u (Jovan 8,32.) I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti. Da li možemo zaista verovati u ono što čitamo danas u knjigama, gledamo na TV, slušamo u našim kolima, itd. Da li i vi postavljate sebi pitanja: Šta ako? Zašto? Da li zaista poznajete pravu istinu? Poznaćete istinu-Kako?

Korak po korak, “Istina Ministry NFP” želi da proširi svoju teren objavljivanja, da istina o Bogu i trećoj andjeoskoj vesti dosegne do što vise domova i ljudi.

Verujemo da je do Svetog Duha da osvedoči ljude o istini i dovede ih na pravi put. (Vidi Jevanđelje po Jovanu 16:13). Naša misija je jednostavna da budemo verni pozivu da proširimo vest istine o Božijoj Reči.

Dokle god ste iskreni, Sveti Duh će biti veran obećanju da vas uputi na pravu istinu. On će učiniti da će vaš um prepoznati pravi put i istinu. Jer onaj koji traži nalazi! Ako Vam možemo biti od neke pomoći da bolje naučite o svojoj Bibliji i istini, onda ćemo biti zadovoljni jer smo i mi ispunili našu misiju.

Obavezujemo se da ćemo dati od sebe što više možemo da proširimo vest o istini i večnom jevanđelju pred Hristov drugi povratak. Ako verujete u ovu misiju, i želite da budete deo nje, pomozite svojom podrškom Istinu Ministry NPF i njene potrebe. Sva sredstva su usmerena na potrebnu opremu u objavljivanju istine  i treće anđeoske vesti. Svaka dobrovoljna donacija je Tax Deductible.  Budite sigurni da smo tu da vama pomognemo  i da služimo, i nikada nećemo navaljivati ili manipulisati vas za  vašu podršku.