Naša Misija

 

1-1000x288

Istina Ministry NFP je ne profitna organizacija sa namenom da objavi Istinu o Isusu Hristu i treću anđeosku vest is Otkrivenja 14. glave po celome svetu preko internet site-ova, socialnih media, televizije, dvd-a i mnogih drugih mogućih načina. Suština našeg verovanja može se sažeti u sledećem:

1. Biblija je Božja Reč, jedino pravilo vere i prakse za hrišćanina.

2. Isus Hristos je večni Sin Božiji i jedini Spasitelj čoveka.

3. Spasenje dolazi kao slobodan dar blagodati kroz prolivenu krv Isusa Hrista.

4.Bog poziva vernike da prihvate Hrista, ne samo kao svog Spasitelja od greha, već i kao Gospoda i vladara svog života. Biblija pruža životne principe i merila, tako da vernici mogu pravom slikom predstavljati svoga Gospoda.

5. Biblijska proročanstva otkrivaju da živimo u poslednjim danima i da će Isus skoro ponovo doći.

Verujemo da je Božja porodica velika i da se Njegova deca nalaze među svim denominacijama širom sveta. On čak ima iskrene tražioce izvan hrišćanstva. Međutim, mi verujemo da neke crkve praktikuju hrišćansku veru prema Bibliji bolji od drugih.

Ideja o Istini Ministry se rodila početkom 2008 godine a sa svojim site-om je počela da radi polovinom 2009 sa briljantnom idejom da otvori televizijsku kuću i produkciju sa kojom bi širila vest evanđelja širom sveta sa DVD projektima, seminarima, iskustvima i istinom, kojom su pokrenuti osnivači Istine. U traganju za važnim životnim pitanjima postavljali smo fer pitanja na koja smo sami tražili odgovor na koja mnogi ljudi još i dan danas tragaju. Ideja nam je da korak po korak podelimo ovo sa svim iskrenim tražiocima istine koja su od životne važnosti za sve nas. Isus je izgovorio poznate reči u (Jovan 8,32.) I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti. Da li možemo zaista verovati u ono što čitamo danas u knjigama, gledamo na TV, slušamo u našim kolima, itd. Da li i vi postavljate sebi pitanja: Šta ako? Zašto? Da li zaista poznajete pravu istinu? Poznaćete istinu-Kako?

Korak po korak, “Istina Ministry NFP” želi da proširi svoju teren objavljivanja, da istina o Bogu i trećoj andjeoskoj vesti dosegne do što vise domova i ljudi.

Verujemo da je do Svetog Duha da osvedoči ljude o istini i dovede ih na pravi put. (Vidi Jevanđelje po Jovanu 16:13). Naša misija je jednostavna da budemo verni pozivu da proširimo vest istine o Božijoj Reči.

Dokle god ste iskreni, Sveti Duh će biti veran obećanju da vas uputi na pravu istinu. On će učiniti da će vaš um prepoznati pravi put i istinu. Jer onaj koji traži nalazi! Ako Vam možemo biti od neke pomoći da bolje naučite o svojoj Bibliji i istini, onda ćemo biti zadovoljni jer smo i mi ispunili našu misiju.

Obavezujemo se da ćemo dati od sebe što više možemo da proširimo vest o istini i večnom jevanđelju pred Hristov drugi povratak. Ako verujete u ovu misiju, i želite da budete deo nje, pomozite svojom podrškom Istinu Ministry NPF i njene potrebe. Sva sredstva su usmerena na potrebnu opremu u objavljivanju istine  i treće anđeoske vesti. Svaka dobrovoljna donacija je Tax Deductible.  Budite sigurni da smo tu da vama pomognemo  i da služimo, i nikada nećemo navaljivati ili manipulisati vas za  vašu podršku.