Stvoreni Po Božjem Obličju

Forming-Adam-Final-300x169Bibija daje nam jasnu sliku samog početka pre nego je svet stvoren i ona kaže:“ U početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč“ – Jovan 1:1. “Hristos – reč, Jedinorodni od Boga, bio je jedno sa večnim Ocem- jedno po prirodi, karakteru i namerama, – jedino biće u celom svemiru koje je moglo ući u sve Božje savete i namere“. (Velika Borba st.441). Medjutim pre nego je čovečanstvo nastalo Bog je stvorio andjele i Biblija daje jasnu definiciju kako je sve Otac stvarao kroz Sina. Jovan 1:3 kaže:“ Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo sto je postalo“. 1. Kor. 8:6 nam kaže:“ Ali mi imamo samo jednog Boga oca, od kojega je sve i mi u njemu i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi krozanj.  “U početku Bog se otrkio u svim delima stvaranja. To je bio Hristos koji je razastro nebesa i položio temelje Zemlji. To je bila Njegova ruka koja je postavila svetova u prostoru i oblikovala poljsko cveće. Postavio je gore svojoj silom. Njegovo je more i on ga je stvorio (Ps. 65:6, 95;5)On je taj koji je ispunio Zemlju lepotom i vazduh pesmom. On je ispisao poruku Očeve ljubavi na svim delima na Zemlji, u vazduhu i na nebu“. (Čežnja Vekova 21).  Bog je stvorio [Lucifera] dobro i predivno, što je bliže moguće kao On.-The Reviev and Herald, 24. septembra, 1901. {TA 26.4} Bog ga je stvorio [Lucifera] plemenitog, i dani su mu bogati  talenti. On mu je dao visoku, odgovornu poziciju. On nije tražio od njega ništa što je nerazumno. Dano mu je da upravlja poverenjem dato od Boga u duhu krotosti i predanošću, nastojeći da proglašava slavu Boga, koji mu je dao slavu, lepotu i privlačnost.-(Subota-školski Radnik, 1. marta 1893. {TA 26.5} Lucifer kao andjeo zaklanjač imao je tako veliku pozociju na nebu da je bio najuzvišeniji od svih stvorenih bića I najistaknutiji u otkrivanju Božjih namera svemiru (Čežnja Vekova 652). U Knjizi “Istina o Andjelima“ Duh Proroštva piše: “Među stanovnicima neba, sotona, sledeći do Hrista, bio je u jednom trenutku najviše poštovan od Boga, a najviši u moći i slavi.“-The Signs of the Times, July 23, 1902. {TA 28.2} Iako tako savršeno stovren znamo iz Biblijskog izvora da je pobunio protiv Boga i da je pao. Vrhunac njegovo pada bilo je kada se Otac posavetova sa Sinom da stvore čoveka po svome obličju a on nije bio pitan za savet kao najveći od svih stvorenih bića. “ Pre Sotoninog pada, Otac se posavetovao sa svojim Sinom u vezi stvaranja čoveka. Oni su  naumili da načine ovaj svet, i stvore životinje i živa bića u njemu, i da načine čoveka po obličju Božjem, da gospodari kao vladajući monarh nad svim živim bićima koje Bog bude stvorio. Kada je Sotona čuo nameru Božju, on je bio zavidan Hristu, i ljubomoran jer Otac nije posavetovao njega u vezi stvaranja čoveka. Sotona je bio od najviše vrste anđela; ali Hrist je bio iznad svega. On je bio komandir celog Neba. On je saopštavao anđeoskoj porodici visoke zapovesti Njegovog Oca. Sotonina zavist i ljubomora su se pojačali. Do njegove pobune, celo Nebo je bilo u harmoniji, i savršenoj poslušnosti Božjoj vladavini. Sotona je otpočeo da sugeriše svoje osećaje nezadovoljstva drugim anđelima, i deo njih je pristao da mu pomogne u njegovoj pobuni. Sotona je bio nezadovoljan sa svojom pozicijom.” (3. Sveska Duhovni Darovi, 36,1) “Celo nebo je izrazilo duboko i radosno zainteresovanje u stvaranju sveta i čoveka. Ljudska bića su bili novi i poseban poredak. Oni su bili  stvoreni “po obličju Božjem”, i to je bio dizajn Stvoritelja da oni nasele Zemlju. (Review and Herald, 11. February 1902,). { 1BC 1081.3 } “Bog je stvorio čoveka za svoju slavu, da se posle testa i probe ljudska porodica mogla da postane jedno sa nebeskom porodicom. To je bila Božja namera da se naseli nebo sa ljudskom familijom.“-The S.D.A. Bible Commentary 1:1082. {TA 48.7} Medjutim zbog sotonine pobude protiv samog Boga koji je stvorio čoveka po svome obličju, kao novi i poseban poredak, Duh Proroštva nam kaže: “Sotona je izjavio da će dokazati  svetovima koje je Bog stvorio, i  nebeskim razumnim bićima, da je nemoguće držati  Božji zakon.“ – The Review and Herald, September 3, 1901. {TA 51.3}

Takodje nam Duh Proroštva govori kako je sotona iskoristio istu metodu kojom je zaveo trećinu andjela da prevari Adama I Evu. Iako andjeli su dali jasnu istrukciju Adamu da bude uz svoju ženu,i Evi da se nikada ne odvaja od svoga muža, sotona je iskoristio priliku i prevario  ih privremeno pokazujući da čovek iako stvoren po Božjem obličju ne može držati Božje zapovesti. “Bog i Hrist su znali od samog početka, za otpadništva Sotone i za pad Adama kroz prevarnu moć otpadnika. Plan spasenja je dizajniran da otkupi palu rasu, i  da im da novi test.“-Selected Messages 1:250. TA {24.4} Bog –Otac i Sin su načinili plan spasenja I EGW nam piše u Ranim Spisima 151-152: “ Andjeo reče: Mislis li da je Otac bez opiranja i borbe predao svog premilog Sina? Ne, ne! Čak je i za samog Boga to prestavljalo jednu borbu: da li će dozvoliti da krivci propadnu, ili će svog ljubljenog Sina predati da umre njih radi. Andjeli su ispoljavali veliko interesovanje za izgubljenog čoveka ali, kaže andjeo koji me je pratio “time se nista ne bi moglo pomoći. Prestup je bio tako veliki da ni život jednog andjela ne bi mogao da ga otplati. Ništa izuzev smrti i poredovanja Sina Božjeg nije moglo da iskupi i spase izubljenog čoveka iz njegovog bolnog beznadja i nesreće”. Iako sotona nije znao šta je plan spasenja, sve dokle Bog nije dao Mojsiju plan da načini svetinju, sotona je razumeo plan i hteo ga je uništiti od samog početka, sto vidimo kad čitamo Bibliju (Stari i Novi zavet). Najveće prividno uništenje plana spasenja desilo se u period 1260 dana/noći kada su pogažene sve istine Božjeg plana. Medjutim Bog u periodu od oko 500g obnavlja istine kroz razne reformatore da na kraju 1844god. dovodi na scenu Adventni Pokret (po ispunjenju 2300 dana/noći) i sam Bog nam daje ime: Seventh Day Adventist (Svedočanstvo za ckrvu I st. 223)pokret je čija svrha postojanja: “Adventisti su, u naročitom smislu, postavljeni u svetu kao stražari i svetlonoše. Njima je poverena poslednja opomona svetu koji odlazi u propast. Njih obasjava divno videlo koje svetli iz Božje reči. Njima je dat posao izuzetno svečanog karaktera – posao objavljivanja prve, druge, i treće andjeoske vesti. Nijedan drugi posao nema tako veliki značaj. Oni ne smeju da dozbole ništa drugo da zaokupira njihovu pažnju. Najsvecanije istine iakda poverene smrtnim ljudima, date su nama da ih objavimo svetu. Propovedanje ovih istina treba da bude naš posao. (Evangelizam st. 99 srpski prevod) “Božja svrha u davanju poruke trećeg anđela svetu je da pripremi narod da stoji veran Njemu u toku istražnog suda. To je svrha za koju se osnivaju i održavaju izdavačke kuće, naše škole, naši sanitariumi, restorani, tretmanske sobe i fabrike hrane. To je naš cilj u nošenju svake linije rada. – Manuscript 154, 1902, 4. (“Instruction to Men in Positions of Responsibility,” October 24, 1902.) {1MR 228.2}. Zašto je ovo bitno? Kako smo čitali: “Plan spasenja je dizajniran da otkupi palu rasu, i  da im da novi test.“-Selected Messages 1:250. TA {24.4}. Šta je taj test? “ Gospod mi je jasno pokaza da ikona zverina će biti formirana pre kraja vremena milosti, jer će to biti test za Božji narod, sa čime će njihova večna sudbina biti odlučena…Ovo je test koji Božji narod mora imate pre nego je započaćen. Svi koji se pokažu lojalnim Bogu držeći negov zakon, i odbace da prihvate podmetnutu subotu, biće stavljeni pod zastavu Gospoda Boga Jehove, i primiće Božji pečat živog Boga. Oni koji odbiju istinu Nebeskog porekla i prihvate Nedeljnu subotu, primiće žig zverin. (Letter 11, 1890). {7BC 976.3}

Iako prividno sotona je pokazao da čovek ne može držati Božje zapovesti, Bog kroz plan spasenja nam je omogucio i dao novi test. Test gde će ljudska sudbina biti odlučena ili na žig zverin ili na Božji pečat. Test koji je pokazati da li će čovek stajati i održati Božji zakon ili neće.
Jovan u svojoj viziji svih ovih strašnih dogadjaja izavljuje u Otk.  6:17 “Jer dodje veliki dan gnjeva njegova i ko može stajati?” (KJV) Zato nam Svedočanstvo Isusovo kaže: “”Najveća potreba sveta je potreba za ljudima – ljudima koji se ne daju kupiti ni prodati, ljudima koji su u dubini svoje duše posteni i časni, ljudima koji se ne boje nazvati greh njegovim pravim imenom, ljudima čija je savest verna dužnosti kao magnetska igla polu, ljudima koji će stajati na strani pravednosti pa makar se nebo srušilo.” – Ed 57.

Stajati pred Bogom bez posrednika u jednom trenutku svetske istorije, čovečanstvo će imati svoj drugi test gde će 144,000 na broju,  pokazati da je sotonina tvrdnja ne tačna. Stajaće i NEĆE pasti! Pokazaće pred celim univerzumom da jesmo stvoreni po Božjem obličju, imaće ime Oca na čelima svojim, i savršeni karakter skojim će pokazati da iako smo najudaljeniji bili od Boga, najgora generacija od svih koji su iaka živeli na ovoj planeti, odsjajivace Božji karakter  u punom smislu da će se i sam sotona iznenaditi kako je to moguće –piše nam Duh Proroštva.

Kada Mihailo veliki knez (nas Prvosveštenik) ustane (Danilo 12:1) Bog mora imati i narod koji će stajati, proći test i neće pasti. Dragi čitaoče Isus kada da svoju poslednju izjavu i kaže “Svrši se”, celo nebo će se složiti sa ovom izjavom. Sve andjeoske čete skidaju svoje krune, dok On daje svečanu izjavu: “Ko čini nepravdu neka I dalje čini nepravdu, i ko je pogan, neka se još pogani, i koje pravedan, neka još čini pravdu, i ko je svet, neka se još sveti.” Svaki slučaj biće rešen ili za život ili za smrt. Bog kada da ovu izjavu, Bog nije lažov, tvoj karakter kakav je izgradjen do tog trenutka takav će i ostati i posle.

“Božje dete treba da otrkije omiljeni greh kome je popuštalo i dozvoli Bogu da ga isčupa iz srca. Ono mora da pobedi taj greh, jer on nije sitnica pred Bogom.( Poruka Mladima st.49)

Neka niko ne kaže da je nemoguće otkloniti mane svog karaktera. Ako je to vaš zaključak, onda nikada nećete postići večni život. (Poruka Maldima st. 54)

Ako želimo ući u Božje carstvo, moramo imati savršeni karakter, karakter bez mane, mrštine ili čega sličnog. Sotona udvostručava svoje napore jer vidi da se približava kraj. (Poruka Mladima st. 58)

Niko od nas neće nikada primiti pečat Božji dok god naši karakteri imaju makar i jednu mrlju na njima. Ostavljeno je nama da ispravimo greške svojih karaktera, da očistimo svoj hram od svake nečistoće. Onda će pozni dažd pasti na nas kao što je pao na učenike na dan pedesetnice. (Hrišćansko Iskustvo i Učenje 189.2)

Dragi čitaoče, savet Duha Prorostva nam kaže da mi sramotimo Hrista ako stalno govorimo o svojim slabostima (Poruka Maldima st. 59). Stvoreni smo po Božjem obličju, prstom svojim nas je stvorio. Pokaži pred celim nebom da možes imati Hrista u Svom srcu. Da greh i iskušenje ma koliko jaki bili nisu razlog da ga učinimo. Ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Teško je??? NE!
Jer je jaram moj blag i breme je moje lako! (Matej 11:30)