Poslednji Film Na Zemlji

Pic-1-223x300“Poslednji Film Na Zemlji” – kako će se završiti?

Završiće se tako što će se Zemlja pretvoriti u najveći bioskop ikada, pokazaće nam se u panoramskom pogledu ceo film našeg života i svako od nas će se podsetiti ulogu koju je odigrao u ovom Filmu. Bog te poziva da budeš “Zvezda” ovog filma, ali tvoja je odluka šta ćes izabrati. Izaberi jos dok nije kasno!

Mnogi će govoriti tada, znao si za sve ovo, zašto nam nisi rekao? Govorio si nam o “Batman-u” pričao si nam o “Harry Potter-u”, Spiderman-u i ostalim filmovima a o ovom najvažnijem filmu nam ništa nisi rekao? Dragi moji neka danas bude nova odluka u našem životu i da svojim živitom svedočimu prvo u svom domu a onda i oko nas.

Da li je Bog Stvorio Đavola?

diabloOdakle je, prema Isusovim rečima, došao đavo?

“Videh sotonu gde spade s neba kao munja!” (Luka 10,18)

Kako Biblija opisuje sotonin pad s Neba?

“I posta rat na nebu, Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini. I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu. I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.” (Otkrivenje 12,7-9)

Da li je Bog stvorio đavola? Odgovor je: Continue reading

Ispit Ljubavi

imagesCA20CZ2EDok je Eva stajala pored drveta poznanja dobra i zla i slušala zavodničke zmijine reči, osetila je prvu sumnju.Bog je rekao da će umreti ako jede od ovog drveta. Zmija je, naprotiv, tvrdila da to nije tačno. Ko ima pravo? Da li je moguće da Bog nije kazao istinu?Dok je Eva o tome još razmišljala, zmija je izrekla još jednu zlu misao:”Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro šta li zlo. “Zmija je dakle izrazila sumnju da Bog nije pošteno postupao prema Adamu i Evi, budući da je zadržao za sebe ono što im je pripadalo. Lukavo je pri tome ukazala na mogućnost da je Bog ljubomoran na ljude i da se boji da postanu  mudri kao On.Ono što je zmija kazala bilo je nisko i prosto, jer je Bog prema Adamu i Evi uvek bio samo dobar. Ali, to je slično sotoni, on uvek besni protiv Boga i uvek iznosi zle i ružne misli, da bi podstakao zavist i rastavio prijatelje.Misao da će moći saznati šta je dobro a šta zlo, pobudila je Evinu znatiželju. Do sada još ništa nije znala o zlu. Šta je u stvari zlo? Verovatno joj je došla na um pomisao da bi bilo uzbudljivo nešto o tome saznati.Ali, takav je postupak opasan i uvek je prvi korak na putu ka bedi i brizi. Mi treba da budemo uvek budni kada neko želi da nas navede na zlo. Nikada ne smemo težiti za saznanjem šta je to zlo; bez tog saznanja ostajemo bolji. Ne treba da gurnemo ruku u posudu sa smolom da bi smo ustanovili kako smo je uprljali.
Tako je Eva pala na lukavstvo đavola. Prvo je sumnjala u Božje reči. Onda je pomislila da nije tako strašno ako bude neposlušna. I na kraju je bila spremna da samo dirne zabranjeni plod. Continue reading

Dan Na Koji Treba Uvek Misliti

1451dscf0076_04s-300x200Kad se Sunce šestog dana stvaranja spremalo za počinak, na celu zemlju se spustila čudnovata tišina.

Postepeno se cvrkutanje ptica i buka životinja u šumi utišala, dok konačno nije zavladala potpuna tišina; na nebu su izašle zvezde i Mesec je svojom svetlošću obasjao zemlju.

U svom vrtu, možda u mahovinom pokrivenom gaju, sedeli su Adam i Eva i čudili se lepoti večeri, kao što su do tada sa čuđenjem posmatrali lepotu dana.

Iznenada se iz tišine začuo glas. Bio je nežan, dobrostiv i melodičan. Odmah su znali da im Bog govori. On im je kazao da novi dan, njihov prvi potpuni dan na zemlji treba da bude svet.
Pošto im je to Bog kazao, mogli su da pamte to za sva vremena. On im je takođe ispričao, da je sve što su videli oko sebe stvoreno u šest dana i da On želi sedmi dan, posle završetka svoji dela stvaranja, da zajedno s njima prevede odmarajući se.
U Svetom pismu stoji:”I svrši Bog do sedmog dana dela svoja  koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih koja učini. I blagoslovi Bog  sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koja učini.”
Continue reading

Domovina u Edemskom Vrtu

alpine-lake-gunnison-national-forest-colorado-300x225Usred tog celog predivnog sveta koji je stvorio, Gospod Bog je posadio vrt u Edemu prema istoku i stavio u njega čoveka kojega je načinio.

Da li ste ikada obrađivali vrt? To je uzbudljivo, zar ne? Naročito u proleće, kada sejete seme i onda čekate da niknu male, zelene biljčice! Kako je zanimljivo posmatrati cveće koje  počinje da cveta i sazrevanje žitarica!

Ali, kada je Bog posadio vrt u Edemu, bilo je to sasvim drugačije. On nije trebalo da seje, jer je kao Stvoritelj mogao da stvori velika drveta i grmlje, i to samo da kaže:”Želim da tamo stoji nekoliko kedara, a ovde brezova šumica” i već je ono što je zaželeo stajalo pred njim. Mogao je  prekriti brežuljak jelkama, a onaj dalje s bukvama, opet treći s hrastovima – samo da  sve to zamisli. Kad je naredio  da  jedna dolina  bude prekrivena  žutim  maslačcima, druga crvenim bulkama, sve se  to  odmah zbilo. Continue reading