Voda Života

Poštovani prijatelji, Istina Ministry i Pade, Pade Vavilon vam predstavljaju seriju predavanja “Voda Života” koja će biti održana ovog leta (2016) u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Dođite i pozovite svoje prijatelje i uzmite Vodu Života za badava!

Vizija o Leopardu

Movie AdDugo Očekivani Film -“”

I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikijem: ko se god pokloni zvijeri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, I on će piti od vina gnjeva Božijega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom. Otkrivenje 14:9-11

I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina. Otkrivenje 18:4

“Vizija o Leopardu” – https://www.youtube.com/watch?v=pKTHPgWKwkQ

If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. Rev 14:9-10

And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Rev 18:4

English version of the movie -“Leopard Vision”: https://www.youtube.com/watch?v=gYiXc34-FCk

Otkrijte Svoju Budućnost

iStock_000004374786XSmallKao lekari, Patricija i David Mrazek svakoga dana bili su svedoci velikih patnji. Oni su kao dečji lekari u jednom centru za imunologiju i pulmologiju lečili veliki broj teško obolele dece. Surovo ih je pogađala činjenica da se neka deca uspešno oporave posle bolesti, dok drugu bolest potpuno slomi. Zašto? Zašto, na primer, neka deca počnu da upotrebljavaju drogu, dok druga upisuju fakultete? Zašto neka zlostavljana deca i sama postanu surovi ljudi, dok druga postanu dobri roditelji?

Lekarski par, koji smo spomenuli, u nizu ispitivanja pokušao je da pronađe zadovoljavajući odgovor na ova pitanja. Njihovo je istraživanje otkrilo da deca, koja su uspela da prevaziđu traume i postanu uspešna u životu imaju jednu zajedničku osobinu: njihov pogled na svet bio je ispunjen optimizmom i nadom. Continue reading