Kako Razumeti Bibliju?

bible-light-raysIsus je rekao: “Koji me veruje kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reke žive vode.” (Jovan 7,38) Biblija je izvor vode večnog života. Uzalud poštujemo Boga ako to činimo na svoj način, a ne po Bibliji. Isus je rekao: “No, zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim. Jer ostaviste zapovesti Božje, a držite običaje ljudske.” (Marko 7,7.8)

Biblija je doslovno i nepromenjivo pravilo vere. Ona nas opominje da po svojoj volji ne tumačimo nijednu njenu reč, nijedno njeno proroštvo: “Nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju (tumačenju)!” (2. Petrova 1,20) Tumačenje Biblije mora se prepustiti jedino i samo Bibliji.

Međutim, postoje neki delovi u njenim tekstovima koje je teško razumeti. To zapaža i apostol Petar koji o poslanicama apostola Pavla ovako govori: “U kojima imaju neke stvari teške razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma, na svoju pogibao.” (2. Petrova 3,16) Razumevanje Božjih istina može se steći marljivim istraživanjem i svakodnevnim učenjem uz podršku i pomoć iskusnih biblijskih učitelja. Continue reading

Biblija Otkriva Hrista

featured-bibleBoga možemo upoznati samo preko Njegovog jedinorodnog Sina, Isusa Hrista. On je stigao među ljude putem koji je u Bibliji tačno označen i zato nam samo ona može pokazati Boga, pokazujući nam Njegovog Sina. On je postao Čovek i družio se sa ljudima. Govoreći o Njemu, najvažnijoj biblijskoj ličnosti, jevanđelista Jovan ovako je otpočeo svoje Jevanđelje: “U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč… i reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca.” (Jovan 1,1.14) Isus Hristos je u početku, i On je početak. On je Reč Božja koja je postala telo.

Pažljivim istraživanjem Staroga zaveta, dobićemo sliku o životu Isusa Hrista. Pažljivim proučavanjem Hristovog života u Novom zavetu, videćemo da se tako dobijena slika savršeno uklapa u onu koju smo dobili čitajući Stari zavet. U Starom zavetu istaknute su mnoge pojedinosti o dolasku Isusa Hrista. Svaki istraživač Biblije unapred je mogao da odredi vreme i mesto Hristovog rođenja, ko će Ga roditi, gde će živeti kao dete, a gde kao mladić, kako će stradati, umreti i vaskrsnuti. Stari zavet je Hristova biografija napisana mnogo pre Njegovog rođenja, a Novi zavet celovita potvrda te biografije. Continue reading

Pravilo Života

exploration1-300x200Jedan mladić dobio je Bibliju od svoje majke, i ubrzo zaboravio taj majčin dar. Posle majčine smrti i posle dugog lutanja u životu, opet je tu knjigu imao u svojim rukama. Otvorio ju je i duboko potresen pročitao posvetu koju mu je napisala: “Ova knjiga će te odvojiti od greha, ili će te greh odvojiti od Biblije.”

Sva zla dolaze od greha, i zato je Biblija najbolja zaštita od greha i izvor svakog dobra. Majka je znala da je Biblija potrebna njenom sinu. I apostol Jovan posvetio je biblijske pouke mladima ovim rečima: “Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i reč Božja u vama stoji, i nadvladaste nečastivoga.” (1. Jovanova 2,14) Božja reč daje silu kojom se pobeđuje zlo.

Snaga mladića i čednost devojaka, poštenje i čestitost ljudi i žena, mladih i starih, uzdignuti su u biblijskim pravilima. On postavlja pitanje i odgovara: “Kako će mladić očistiti put svoj? – Vladajući se po tvojim rečima.” Kako će moći da se vlada po Božjim rečima? Pesnik s puno uverenja i iskustva odgovara na to pitanje: “U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim.” (Psalam 119,9.11)

Misli i osećanja, volja i srce čoveka zahvaćeni su teškom bolešću, zahvaćeni su grehom. Jedini lek kojim se može savladati ta bolest je večna Božja reč. Isus je tri puta bio kušan u pustinji, ali nijednom nije učinio greh, jer se branio rečima iz Biblije, odgovarajući na svaki izazov rečima koje su otkrivale Njegovo izvanredno poznavanje i poverenje u Pismo: “Pisano je!” (Matej 4,4.7.10) Biblija je bila pravilo Hristovog života. U času kušanja, žestoko napadan od nečastivog, Biblija je bila mač kojim se branio i na kraju pobedio.