Stvoreni Po Božjem Obličju

Forming-Adam-Final-300x169Bibija daje nam jasnu sliku samog početka pre nego je svet stvoren i ona kaže:“ U početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč“ – Jovan 1:1. “Hristos – reč, Jedinorodni od Boga, bio je jedno sa večnim Ocem- jedno po prirodi, karakteru i namerama, – jedino biće u celom svemiru koje je moglo ući u sve Božje savete i namere“. (Velika Borba st.441). Medjutim pre nego je čovečanstvo nastalo Bog je stvorio andjele i Biblija daje jasnu definiciju kako je sve Otac stvarao kroz Sina. Jovan 1:3 kaže:“ Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo sto je postalo“. 1. Kor. 8:6 nam kaže:“ Ali mi imamo samo jednog Boga oca, od kojega je sve i mi u njemu i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi krozanj.  Continue reading

Budi Čovek

say-no-series-1024x415Kad čovek ostari i kada dodje u trenutke pred sam kraj svog života, reči koja otac ima tada da kaže svome sinu biće najvažnije reči. To će biti najvažniji savet, to su trenuci kada se najviše treba obratiti pažnja na reči koje će biti izrečene, jer je to ono što otac želi da utisne i ostavi svome sinu. U 1.Carevima 2,1-2 čitamo takav jedan ižveštaj gde David vidi da je njegovom životu došao kraj i on svome sinu kaže: “Ja idem kuda ide sve na zemlji; a ti budi hrabar i budi čovek.” David, kao da se setio svog života gde je on napravio greške u svom životu i nije se pokazao čovek ali u ovim trenucima on pred sam kraj svog života kaže svom sinu, Sine moj – Budi Čovek. Sigurno se setio nekoliko stvari iz svog života, kao naprimer (1. Samuilova 21. & 22. glava) kada je zbog laži koju je rekao bilo pobijeno 85 starešina, žene i deca i sva stoka njihova. Taj isti David koji je u jednom trenutku stajao ispred ogromnog Golijata, sada je bežao od Saula, nije se pokazao čovek u tom trenutku jer je dozvolio da strah obvlada njime. Sada na postelji govori svome sinu, Sine – Budi Čovek. Ponekad i nama postaje nam focus da učinimo nešto zato što smo vodjeni strahom da nismo u stanju da budemo čovek kakav Bog nas poziva danas da budemo. Jedan od takvih primera je bio Aron (2. Moj 32:1-4), koji je kada su ljudi trazili Continue reading

Bog Stvara Čoveka

 hunam-dna-187x300Da li ste kada nečim iznenadili majku? Možda na njen rođendan? Sigurno da! Možda ste joj poklonili kolač, malo slatkoga, neku sliku ili ručni rad? Ma šta bilo, znam da ste jedva dočekali dan da joj predate svoj poklon. Bili ste vrlo uzbuđeni kada je najzad nastupio taj trenutak.  Nekako tako mora da se osećao dragi Bog šestoga dana, jer taj je dan trebalo da bude rođendan. U svakom slučaju je Bog to želeo. Cele sedmice je radio pripremajući dar. Kakav samo dar! Celi, prekrasni  svet! Bio je pun blaga: pun zlata, srebra, dragog kamenja; svet u kome je bilo dovoljno hrane: oraha, voća i žitarica, i k tome čiste, sjajne vode. Bilo je u svetu mnogo čega lepog: drveća, paprati i cveća. Oživljavala su ga čudesna bića: ptice, ribe i četveronožne životinje svih vrsta i boja. Moglo se s njima igrati, smejati im se i uvek iznova ih posmatrati. Svakako je to bio prekrasan dar. Ali, za koga je bio predviđen? Za celo vreme kada je Bog pripremao ovaj dar, mislio je na onog kome će ga dati. Pri tome je stalno govorio:”Nadam se da će se radovati i zbog toga biti srećan. Takođe se nadam da će sve što sam stvorio za njegovu radost, ceniti  i zbog toga me voleti.”
Continue reading