Poslednji Film Na Zemlji

Pic-1-223x300“Poslednji Film Na Zemlji” – kako će se završiti?

Završiće se tako što će se Zemlja pretvoriti u najveći bioskop ikada, pokazaće nam se u panoramskom pogledu ceo film našeg života i svako od nas će se podsetiti ulogu koju je odigrao u ovom Filmu. Bog te poziva da budeš “Zvezda” ovog filma, ali tvoja je odluka šta ćes izabrati. Izaberi jos dok nije kasno!

Mnogi će govoriti tada, znao si za sve ovo, zašto nam nisi rekao? Govorio si nam o “Batman-u” pričao si nam o “Harry Potter-u”, Spiderman-u i ostalim filmovima a o ovom najvažnijem filmu nam ništa nisi rekao? Dragi moji neka danas bude nova odluka u našem životu i da svojim živitom svedočimu prvo u svom domu a onda i oko nas.

Isus Nije Rodjen 7. Januara

JesusBirth-300x192Isus nije rođen 7. januara Evo zanimljivog dokaza o tome kada je rođen Isus, što svakako nije moglo da bude zimi! Kada je Božji Sin došao na svet, evo šta se dešavalo: „A u istom tom kraju pastiri su noćivali pod vedrim nebom stražareći kod svoga stada“ (Jevanđelje po Luci 2:8). Ovo nikako nije moglo da se događa u decembru ili januaru pošto su pastiri u Palestini silazili sa planine najkasnije do prve polovine oktobra i zatvarali ovce zbog hladne kišne sezone koja nastupa u drugoj polovini tog meseca. Primetićete da sama Biblija (u Pesmi nad pesmama 2:11 i Knjizi Jezdrinoj 10:9,13) dokazuje da zima u Palestini donosi kišu, zbog čega je sasvim izvesna nemogućnost da pastiri spavaju na otvorenom u decembru ili januaru. Tadašnji Jevreji su obično u rano proleće izgonili ovce u polja i pustinje, u vreme pred Pashu (Pesah) i tamo bi ih ostavljali do prvih kiša, piše Adam Klark u V tomu svojih komentara (strana 386). U nastavku teksta autor dodaje: „Dok su boravili u polju, pastiri bi danonoćno stražarili pokraj svojih stada. S početkom prve kiše u rani mesec Marhešvan, a to su oktobar i novembar po našem kalendaru (pošto ovaj mesec počinje sredinom našeg oktobra), nalazimo da pastiri u to vreme čuvaju ovce na poljima tokom celog leta. Pa, budući da se tada još nisu bili vratili kući, argument da te godine oktobar još nije bio počeo samo je puka pretpostavka, kao i to da je naš Gospod rođen 25. decembra, kada na poljima nije bilo jedne jedine ovce; takođe je isključena mogućnost da je Isus rođen posle septembra budući da su ovce još uvek bile na otvorenom, i to noću. Na osnovu toga treba odbaciti pretpostavku da je Isus rođen u mesecu decembru. Hronologija nam ukazuje na činjenicu da su te noći ovce stajale na otvorenom.“ Continue reading

Kada Će Isus Ponovo Doći?

blessed-hope-jesus-return-4_nGodine 1980. pronađen je čudesni lek koji je udvostručio dužinu ljudskog života, a 1990. motori s unutrašnjim sagorevanjem zakonom su proterani iz svih gradova u svetu. Od 1994. nema više narkomana ni trgovine drogom.

Da li vam je poznat koji od ovih važnih događaja? Sigurno, ne. Zato što se nikada nisu ni dogodili. Ali sve su ih uverljivo predvideli poznati futuristi. Svi imamo urođenu težnju da pogledamo u budućnost. Želimo da znamo šta se nalazi iza obzorja. Međutim, tačna predviđanja ostaju nedohvatljiva. Čoveku je teško da predvidi šta će se sutra zbiti, iako postoji Neko čija su proročanstva neobično tačna. Isus Hristos pomoću svoje Reči može nas povesti u budućnost. On je pouzdani Vodič. U ovom prilogu videćemo šta je Isus kazao o svom Drugom dolasku. Na kraju, ko može više znati o kraju sveta od Onoga koji ga je stvorio?

Znaci Isusovog povratka Continue reading

1. Jovanova 3,9.

“Koji je god rodjen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme stoji u njemu, i ne može griješiti, jer je rodjen od Boga.” 1. Jovanova 3,9.
“….i sjemenu tvojemu, koji je Hristos.” Galatima 3,16.
Onaj koji je rodjen od Boga ne čini greh, jer Hristos stoji u njemu… Da li je Hristos u tvom srcu ovoga dana? 2. Korin. 5,17. ” Za to ako je ko u Hristu, nova je tvar, staro prodje, gle, sve novo postade. Zapitajmo sebe, da li se Hristov lik ogleda u nama ovoga dana?

Sedam Istina Koje Treba Znati o Isusu

jesus-cristoNi na jednog čoveka koji je ikada živeo na Zemlji ne mogu se primeniti ove istine.

1. Isus je došao s Neba na Zemlju

Kako se Isus može prepoznati?

“Ime će mu biti divni, savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.” (Isaija 9,6)

Iako je Isusa rodila žena (Matej 1,22.23), On je Bog, Bog u ljudskom telu.

Otkada Isus postoji?

“Ja sam pre nego se Avram rodio.” (Jovan 8,58)

Isus je upotrebio ime: “Ja jesam”, onaj koji postoji sam od sebe, koji je uvek postojao i uvek će postojati. Dvajt L. Mudi, slavni evangelizator iz vremena 19. veka o Isusovom utelovljenju ovako je rekao: “Bilo bi velika žrtva da je Isus došao da Ga ljuljaju u srebrnoj kolevci, da Ga čuva anđeo i bude hranjen zlatnom kašikom. Međutim, Stvoritelj Neba i Zemlje uzeo je ljudsko telo, bio je rođen u štali u najtežim mogućim okolnostima kao dete siromašnih roditelja.”

Zašto je Isus došao na svet?
Continue reading

Da li je Bog Stvorio Đavola?

diabloOdakle je, prema Isusovim rečima, došao đavo?

“Videh sotonu gde spade s neba kao munja!” (Luka 10,18)

Kako Biblija opisuje sotonin pad s Neba?

“I posta rat na nebu, Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini. I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu. I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.” (Otkrivenje 12,7-9)

Da li je Bog stvorio đavola? Odgovor je: Continue reading

Istorija Sveta u Viziji Proroka

98aca11f1014ec61c3d086fd35565e3b-300x300Gusta zavesa pokriva budućnost! Čoveku koji bi znao šta će se sutra dogoditi, divio bi se ceo svet! Međutim, ljudi ne znaju šta donosi budućnost, i tu činjenicu potvrđuje Biblija rečima apostola Jakova: “Vi koji ne znate šta će biti sutra!” (Jakov 4,14) U stvari, čovek ne samo da ne zna šta će biti sutra, on ne vlada vremenom i događajima koje donosi današnji dan. Vračarsko pogađanje nije stvarno predviđanje budućnosti. Nijedan čovek svojim iskustvom i zvanjem niti takozvani prizvani duhovi umrlih ne mogu proreći budućnost. Biblija kaže da samo Bog može dati istinito proročanstvo i objaviti događaje koji će tek doći: “Evo, pređašnje dođe, i ja javljam novo, pre nego nastane kazujem vam.” (Isaija 42,9) Poznavanje budućnosti pripada Bogu i zato je Biblija svetlosni snop koji probija tamu neznanja i neizvesnosti.
Continue reading

Pravilo Života

exploration1-300x200Jedan mladić dobio je Bibliju od svoje majke, i ubrzo zaboravio taj majčin dar. Posle majčine smrti i posle dugog lutanja u životu, opet je tu knjigu imao u svojim rukama. Otvorio ju je i duboko potresen pročitao posvetu koju mu je napisala: “Ova knjiga će te odvojiti od greha, ili će te greh odvojiti od Biblije.”

Sva zla dolaze od greha, i zato je Biblija najbolja zaštita od greha i izvor svakog dobra. Majka je znala da je Biblija potrebna njenom sinu. I apostol Jovan posvetio je biblijske pouke mladima ovim rečima: “Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i reč Božja u vama stoji, i nadvladaste nečastivoga.” (1. Jovanova 2,14) Božja reč daje silu kojom se pobeđuje zlo.

Snaga mladića i čednost devojaka, poštenje i čestitost ljudi i žena, mladih i starih, uzdignuti su u biblijskim pravilima. On postavlja pitanje i odgovara: “Kako će mladić očistiti put svoj? – Vladajući se po tvojim rečima.” Kako će moći da se vlada po Božjim rečima? Pesnik s puno uverenja i iskustva odgovara na to pitanje: “U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim.” (Psalam 119,9.11)

Misli i osećanja, volja i srce čoveka zahvaćeni su teškom bolešću, zahvaćeni su grehom. Jedini lek kojim se može savladati ta bolest je večna Božja reč. Isus je tri puta bio kušan u pustinji, ali nijednom nije učinio greh, jer se branio rečima iz Biblije, odgovarajući na svaki izazov rečima koje su otkrivale Njegovo izvanredno poznavanje i poverenje u Pismo: “Pisano je!” (Matej 4,4.7.10) Biblija je bila pravilo Hristovog života. U času kušanja, žestoko napadan od nečastivog, Biblija je bila mač kojim se branio i na kraju pobedio.

Božji Dar Svetu

clouds_and_jesus_by_lamazone_on_fli-198x300Ljudska srca često imaju pogrešnu sliku o Bogu. Često se čuje mišljenje da je Bog strogi sudija koji jedva čeka da nekoga kazni. To je prastara neistina, koja je potekla još iz Raja, a izgovorio ju je sotona, Božji neprijatelj. On pogrešno predstavlja Boga, pripisujući Mu svoje osobine. Međutim, Isus Hristos je došao da “raskopa dela đavolja” (1. Jovanova 3,8) i u pravoj svetlosti otkrije ljudima Božji karakter. Bog je naš Otac i najbolji Dobrotvor. On svojoj gladnoj deci ne daje zmiju umesto ribe, ni kamen umesto hleba. Zato Isus ističe istinu zasnovanu na dubokom životnom iskustvu – kad grešni očevi daruju hlebom svoju decu, koliko je onda više u poređenju s njima, bezgrešni Bog dobar prema nama! Bog ljubi svoju zemaljsku decu. Hristos je to saznanje izrazio uzvišenim rečima: “Jer Bogu tako omile svet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.” (Jovan 3,16) Continue reading

Kako Razumeti Bibliju?

bible-light-raysIsus je rekao: “Koji me veruje kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reke žive vode.” (Jovan 7,38) Biblija je izvor vode večnog života. Uzalud poštujemo Boga ako to činimo na svoj način, a ne po Bibliji. Isus je rekao: “No, zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim. Jer ostaviste zapovesti Božje, a držite običaje ljudske.” (Marko 7,7.8)

Biblija je doslovno i nepromenjivo pravilo vere. Ona nas opominje da po svojoj volji ne tumačimo nijednu njenu reč, nijedno njeno proroštvo: “Nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju (tumačenju)!” (2. Petrova 1,20) Tumačenje Biblije mora se prepustiti jedino i samo Bibliji.

Međutim, postoje neki delovi u njenim tekstovima koje je teško razumeti. To zapaža i apostol Petar koji o poslanicama apostola Pavla ovako govori: “U kojima imaju neke stvari teške razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma, na svoju pogibao.” (2. Petrova 3,16) Razumevanje Božjih istina može se steći marljivim istraživanjem i svakodnevnim učenjem uz podršku i pomoć iskusnih biblijskih učitelja. Continue reading

Biblija Otkriva Hrista

featured-bibleBoga možemo upoznati samo preko Njegovog jedinorodnog Sina, Isusa Hrista. On je stigao među ljude putem koji je u Bibliji tačno označen i zato nam samo ona može pokazati Boga, pokazujući nam Njegovog Sina. On je postao Čovek i družio se sa ljudima. Govoreći o Njemu, najvažnijoj biblijskoj ličnosti, jevanđelista Jovan ovako je otpočeo svoje Jevanđelje: “U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč… i reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca.” (Jovan 1,1.14) Isus Hristos je u početku, i On je početak. On je Reč Božja koja je postala telo.

Pažljivim istraživanjem Staroga zaveta, dobićemo sliku o životu Isusa Hrista. Pažljivim proučavanjem Hristovog života u Novom zavetu, videćemo da se tako dobijena slika savršeno uklapa u onu koju smo dobili čitajući Stari zavet. U Starom zavetu istaknute su mnoge pojedinosti o dolasku Isusa Hrista. Svaki istraživač Biblije unapred je mogao da odredi vreme i mesto Hristovog rođenja, ko će Ga roditi, gde će živeti kao dete, a gde kao mladić, kako će stradati, umreti i vaskrsnuti. Stari zavet je Hristova biografija napisana mnogo pre Njegovog rođenja, a Novi zavet celovita potvrda te biografije. Continue reading