Vi Pitate Mi Odgovaramo

 question-mark-300x225Čovek svakodnevno postavlja pitanja, Ko sam? Kuda idem? Koja je svrha života? Postoji li Bog? Ako postoji zasto nevini stradaju? Ima li ovaj život smisla?  I mnoštvo dugih veoma važnih životnih pitanja. Razmišljajući  o svemu ovome i sam sam često sebi postavljao slična pitanja. Ono što je meni privuklo pažnju je da u traganju za nekim svojim odgovorima, Biblija u prvoj glavi, svoje prve knjige, u prvom stihu daje odgovor na četiri veoma važna pitanja. 1. Moj. 1,1.  KADA? ŠTA? KO? KOGA? “U početku stvori Bog nebo i zemlju.”

Zapitajmo sami sebe: Ako Biblija samo u jednom stihu daje odgovor na četiri pitanja, koliko vise odgovora daje u ostalim svojim knjigama? U traganju za odgovorima i pitanjima sa kojima se svakodnevno srećemo javila se ideja da ova svakodnevna pitanja stavimo na DVD i podelimo sa svima vama. Nadamo se da će vam ovaj DVD pomoći u vašem traganju da dobijete bar neke odgovore na neka svoja pitanja. Ukoliko i pored ovih pitanja imate neka svoja nova pitanja, javi te nam se, sa predlozima, pitanjima, sugestijama. Biće nam zadovoljstvo da spremimo i drugu verziju DVD sa novim odgovorima na vaša pitanja. Continue reading

Ko Sam Ja?

ko-sam-ja1-300x204Radeći psihodijagnostiku kao klinički psiholog, često sam bila u prilici da lakše dobijem odgovore na pitanje „kakvi biste želeli da budete“ nego na pitanje „ko ste vi“. Izgleda kao da je lakše imati projekciju onoga šta bi za nas, a i one oko nas, bilo poželjno, prihvatljivo, dostojno samopoštovanja i poštovanja drugih, više određeno.
Ljudi su, posebno u stanjima povišene anksioznosti, depresivnosti, životnih turbulencija, malo zbunjeni u pogledu onoga kako bi mogli da se definišu. To ne znači da su izgubili identitet, već da neka stanja mogu da dovedu do prolaznih konfuzija, čak i u takvoj odrednici kakav je identitet. Govoreći o identitetu danas, posmatraćemo ga iz više uglova, upravo onih u kojima danas živimo.
Pojam identitet latinskog je porekla (identitas) i znači istovetnost. U psihološkom smislu identitet određuje neku vrstu različitosti između ljudi, ali i doživljaj sebe kao jedinstvenog i trajnog. U tome i jeste istovetnost. Pitanje identiteta pitanje je same čovekove suštine. Identitet omogućava osećanje kontinuiteta između prošlosti, onoga što je bilo nekada, onoga što je sada i onoga što osoba misli da će biti. Teoretičari kažu da je to jedinstvo ličnosti tokom jednog perioda. Naš narod ima sjajnu izreku koja kaže: „Koliko ljudi, toliko ćudi“. Preneto na pojam identiteta, moglo bi da se kaže da je to jedinstven sklop odlika jedne osobe koji je razlikuje od svih ostalih. Continue reading

Tri Najveće Životne Odluke

questioningSvaka mlada osoba mora da se suoči sa tri velike odluke. Verovatno se upravo sada suočavate sa jednom ili više takvih odluka. To su sledeće odluke: Kakvu će ulogu religija imati u mom životu; koje zanimanje treba da izaberem; i sa kim ću stupiti u brak? Ove ozbiljne odluke treba da donesete, obično u razdoblju 18. i 22. godine. Ove odluke su teško breme za vas, jer će vas njihove posledice pratiti čitavog života. Da sada, jednu po jednu, razmotrimo ove teme.
Kakvu će ulogu religija imati u mom životu? Bez obzira da li to shvatate ili ne, već ste počeli da birate tačku oko koje će se vaš život okrećati. Pošto ne možete da služite dva gospodara, moraćete da izaberete između Boga i sotone. Ako ste u svom detinstvu primili duhovne vrednosti verovatno će Bog u vašem životu biti na prvom mestu. Ako ste bili izloženi negativnom uticaju i ako su vas vaspitali licemerni ili roditelji zakonici, možda ćete se boriti protiv onoga za što sigurno znate da je dobro. Ako ste se opredelili za zadovoljstvo kao svoj najvažniji interes, onda će se vaš život veoma razlikovati od života koji je posvećen vrednostima i svrsi. Prema tome, ova prva odluka utiče na ostale dve odluke.
Koje zanimanje treba da izaberem? Izbor zanimanja, bez obzira da li se radi o domaćici ili inženjeru, veoma je važan jer veliki deo svakog dana provodimo obavljajući izabrano zanimanje. Ako vam izabrani posao ne pruža izazove i ne donosi uspehe kojima ste se nadali, osudili ste sami sebe na godine dosade i očajanja.
Sa kim ću stupiti u brak? Continue reading