Voda Života

Poštovani prijatelji, Istina Ministry i Pade, Pade Vavilon vam predstavljaju seriju predavanja “Voda Života” koja će biti održana ovog leta (2016) u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Dođite i pozovite svoje prijatelje i uzmite Vodu Života za badava!

Otkrijte Svoju Budućnost

iStock_000004374786XSmallKao lekari, Patricija i David Mrazek svakoga dana bili su svedoci velikih patnji. Oni su kao dečji lekari u jednom centru za imunologiju i pulmologiju lečili veliki broj teško obolele dece. Surovo ih je pogađala činjenica da se neka deca uspešno oporave posle bolesti, dok drugu bolest potpuno slomi. Zašto? Zašto, na primer, neka deca počnu da upotrebljavaju drogu, dok druga upisuju fakultete? Zašto neka zlostavljana deca i sama postanu surovi ljudi, dok druga postanu dobri roditelji?

Lekarski par, koji smo spomenuli, u nizu ispitivanja pokušao je da pronađe zadovoljavajući odgovor na ova pitanja. Njihovo je istraživanje otkrilo da deca, koja su uspela da prevaziđu traume i postanu uspešna u životu imaju jednu zajedničku osobinu: njihov pogled na svet bio je ispunjen optimizmom i nadom. Continue reading

Biblijsko Proročanstvo o Neprolaznom Carstvu

hristov-dolazak-300x225Prorok Danilo i car Navuhodonosor još uvek su bili pod utiskom prolaznosti ljudskih carstava zasnovanih na ljudskoj mudrosti i sili, kada je prorok objavio carstvo koje nikada neće proći: “U vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se doveka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati doveka.” (Danilo 2,44)

Neki su nagađali da će se Hristovo carstvo, uporedo sa poboljšavanjem zemaljskih prilika, postepeno pretvoriti u vidljivo carstvo. Drugi su pokušavali da dokažu da se ovo proročanstvo ispunilo Hristovom pojavom u doba Rimske imperije. Međutim, Božje carstvo ljubavi počeće Drugim dolaskom Isusa Hrista, koji će biti Car ovog večnog carstva. Continue reading

4. Četiri Svetska Carstva

4-carstva-252x300Car Navuhodonosor je maštao da ostvari poduhvat u kome će sva Zemlja postati jedinstveno carstvo koje će večno trajati. U toj misli, jedne noći video je u snu ogroman ljudski kip. Uzbuđeno ga je posmatrao, osećajući da pojava ovoga kipa ima neko značenje. Međutim, kada se probudio više se ničega nije mogao setiti. Kad su propali svi njegovi pokušaji da od svojih vračara i mudraca sazna šta je video i šta taj san treba da znači, pred njega je neustrašivo izašao prorok Danilo. On mu je objavio san koji je zaboravio i upečatljivo i istinito protumačio njegovo značenje, iako je znao za carevu omiljenu viziju budućnosti sveopšteg i večnog Vavilonskog carstva.
Continue reading

Istorija Sveta u Viziji Proroka

98aca11f1014ec61c3d086fd35565e3b-300x300Gusta zavesa pokriva budućnost! Čoveku koji bi znao šta će se sutra dogoditi, divio bi se ceo svet! Međutim, ljudi ne znaju šta donosi budućnost, i tu činjenicu potvrđuje Biblija rečima apostola Jakova: “Vi koji ne znate šta će biti sutra!” (Jakov 4,14) U stvari, čovek ne samo da ne zna šta će biti sutra, on ne vlada vremenom i događajima koje donosi današnji dan. Vračarsko pogađanje nije stvarno predviđanje budućnosti. Nijedan čovek svojim iskustvom i zvanjem niti takozvani prizvani duhovi umrlih ne mogu proreći budućnost. Biblija kaže da samo Bog može dati istinito proročanstvo i objaviti događaje koji će tek doći: “Evo, pređašnje dođe, i ja javljam novo, pre nego nastane kazujem vam.” (Isaija 42,9) Poznavanje budućnosti pripada Bogu i zato je Biblija svetlosni snop koji probija tamu neznanja i neizvesnosti.
Continue reading