Sve Što Postoji Ima Stvoritelja

stars-with-planetsDokazi u prilog Božjem postojanju ne ograničavaju se samo na ustrojstvo i delovanje našeg tela, već se nalaze svuda u svemiru.

Kad se nađete izvan domašaja gradske rasvete, u prirodi, pogledajte noćno nebo. Beličasti oblak koji se vidi iza zvezda, to je ostrvo u svemiru, galaksija koju nazivamo Mlečni put, koja je sastavljena od milijardi sunaca poput našeg. U stvari, naše Sunce i njegove planete deo su Mlečnog puta.

Pogledajmo sada Andromedu, drugu grupu zvezda. Ona se prepoznaje po raspršenoj ovalnoj svetlosti. Ako je posmatrate teleskopom videćete da je to galaksija spiralnog oblika koja se, kao i naš Mlečni put, sastoji od milijardi ogromnih sunaca.
Continue reading

Sve Stvoreno Ima Stvoritelja

8weekfetusPostojanje ljudskog tela nemoguće je zamisliti bez postojanja Stvoritelja. Da li ste ikada razmišljali o složenosti samo običnog pogleda? Naučnici kažu da se, u poređenju sa nežnim ustrojstvom očne rožnjače i sočiva, najsavršenija kamera može shvatiti kao dečja igračka. Oko pretvara svetlost u elektrohemijske impulse procesom, koji se ne može izvesti ni u najopremljenijoj laboratoriji. Moždane ćelije pretvaraju ove elektrohemijske nadražaje u vid, u nešto što najsavremeniji kompjuteri ni približno ne mogu učiniti.

Svaki put kad otvorimo oči, pokrećemo niz tehničkih, hemijskih procesa, obradu podataka.

Čarls Darvin jednom je izjavio da ga sama pomisao na oko i na mogućnost njegovog nastanka prirodnom selekcijom izluđuje. Evo zašto! Continue reading

Neoborivi dokazi o Bogu kao Stvoritelju

grand_universe_by_antifan_real-300x161Posmatrajući svet iz svog životnog okruženja i veličanstvenu strukturu žive ćelije sa svim njenim funkcijama, možemo ponoviti reči koje je Biblija odavno kazala: “Velik je Gospod i valja ga slaviti, i veličanstvo se njegovo ne može dosegnuti.” (Psalam 145,3) Što je čovek postigao veća naučna saznanja, to je manji u prisustvu večnoga Boga. Uprkos najezdi greha i zla na naš svet, Zemlja još uvek nosi pečat i potpis svoga Neimara i Tvorca. I zato koliko god učili i znali, ipak još uvek vrlo malo znamo. Biblija zbog toga uporno ističe veličanstvenost Božjih dela: “Gle, to su delovi puteva njegovih; ali kako je mali deo što čusmo o njemu! I ko će razumeti grom sile njegove?” (O Jovu 26,14)

Prava nauka i Biblija se slažu, jer se izvor prave nauke i Biblije nalazi u – večnom i svemogućem Bogu. Biblija ne može da se složi sa neobjektivnom naukom i ne nadgovara se sa sličnim ljudskim kazivanjima. Već pre dve hiljade godina veliki hrišćanski teolog i pisac, apostol Pavle, uputio je opomenu ukazujući na postojanje teorija i tradicija koje se protive Bibliji: “Kloni se praznih razgovora i prepiranja lažno nazvanog razuma.” (1. Timotiju 6,20) Continue reading

Biologija i Biblija

biology-300x225Biologija je nauka o životu. U kakvom su odnosu Biblija i biologija?

Biblija ovako govori o postanku vrsta i stvaranju čoveka: “Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i Zemlju, more i što je god u njima.” (2. Mojsijeva 20,11) U ovom tekstu jasno je omeđen period stvaranja sveta, otkriven obim dela i na kraju istaknuto Stvoriteljevo ime. Samo živi Bog mogao je da pokrene život. Život može da postane samo od živoga. Nikome još nije uspelo da laboratorijski stvori život. Stav da je životinjski ili biljni svet nastao spontano, neodrživ je isto tako kao što su bila neodrživa i bezuspešna nastojanja srednjovekovnih alhemičara da dobiju zlato u svojim nestvarnim pokušajima. Život, dakle, ostaje tajna, ostaje u vlasti Onoga koji ga je dao. Biblija kaže: “Sve je učinio da je lepo u svoje vreme, i svet metnuo im je u srce, ali da ne može čovek dokučiti dela koja Bog tvori, ni početka ni kraja.” (Propovednik 3,11) Najistaknutiji evolucionisti ne mogu objasniti na koji je način nastala ta tajanstvena živa materija.

Karl Line, veliki švedski prirodnjak, verovao je da postoji onoliko vrsta koliko ih je u početku Bog stvorio. Tako se jedan poznati biolog složio sa Biblijom koja je odavno pre njega objavila: “Opet reče Bog: neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kojem će biti seme njegovo na Zemlji.” Tako je po svojim vrstama stvoren sav biljni i životinjski svet: “Potom reče Bog: neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. I bi tako.” (1. Mojsijeva 1,11.24) Continue reading

Biblija Upućuje Na Prirodne Zakone

bible-265x300Da je nauka krenula od ove prve i osnovne činjenice, prihvatajući istinu o Bogu kao Stvoritelju – bilo bi mnogo manje lutanja, manje grešaka i manje burnih promena u naučnim teorijama i shvatanjima. Iako Biblija nije napisana naučnim jezikom, nauku moramo meriti Biblijom, jer su u njoj učvršćene osnovne naučne činjenice. Nauka i njene teorije nisu pozvane da ocenjuju Bibliju. Biblija je merilo koje suvereno potvrđuje istinitost prave nauke.

Uzmimo za primer poruke iz Knjige o Jovu. Jov je smatrao da je sposoban da odgovori na mnoga pitanja, koja su u njegovo vreme bila predmet dubokog naučnog istraživanja. Međutim, kad mu je Bog postavio određena pitanja, Jov je uvideo svu ništavnost svoga znanja i zato je priznao: “Zato kažem da nisam razumevao; čudesno je to za me, te ne mogu znati.” (O Jovu 42,3) Mnoga od tih davnašnjih pitanja i danas zbunjuju najsjajnije umove sveta. Još je uvek bez odgovara pitanje koje Bog i danas upućuje svakome: “Znaš li red nebeski?” (O Jovu 38,33)

Nadahnuta biblijska Reč otkrila je ljudima još pre tri i po hiljade godina da vasionom upravljaju prirodni zakoni, koje danas nazivamo zakonima nebeske mehanike. Nauka se još uvek bavi ispitivanjem “reda nebeskog”, to jest prirodnih zakona. Biblija nam kaže da je Bog ne samo vrhovni Naučnik koji poznaje te zakone, nego da je On i njihov Tvorac. Zato svako treba da kaže: “Ali ja bih Boga tražio, i pred Boga bih izneo stvar svoju, koji čini stvari velike i neispitljive, divne, kojima nema broja.” (O Jovu 5,8.9)

Ne postoji nikakvo stvaranje bez učešća razuma. Stvaranje bez stvoritelja nemoguće je zamisliti. Svemir i naš svet u njemu nisu nastali pukom igrom slučaja. Jedan naučnik zato s pravom kaže: “Za postanak i razvoj života na našoj planeti potrebna je saglasnost tolikih bitnih uslova da je, matematički gledano, nemoguće da se svi oni u pravilnom međusobnom odnosu slučajno stvore na bilo kojoj planeti i u bilo koje vreme. Iz toga proizilazi da u prirodi mora da postoji jedan vrhovni um.”

Kao što je nemoguće od mnogih tonova prostim zahvatom stvoriti divnu Betovenovu “Pastoralnu simfoniju”, tako se ni svrsishodnost i celovitost našeg životnog okruženja ne može objasniti slučajnošću ili sticajem okolnosti. Red i plan u prirodi su očevidni, a svaki plan ima svog tvorca. Prirodni zakoni utkani su u stvaranje, i predstavljaju sredstvo kojim Bog upravlja svojim stvaralačkim delom. Biblija ovako opisuje vladavinu Božjih zakona u svemiru: “Gospod caruje! Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiona tvrda, i neće se pomeriti.” (Psalam 93,1)

Na našem svetu ništa ne postoji samo od sebe. Ni postanak sveta ne može se drukčije objasniti, osim delovanjem ruke velikog Stvoritelja. Naučniku, koji je u svom kabinetu imao umetnički izrađen globus, jedan prijatelj koji je sumnjao u postojanje Boga postavio je pitanje: “Ko ti je izradio globus?” – “Niko”, odgovorio je naučnik, “on je postao sam od sebe!” – “Ti se šališ,” odvratio mu je prijatelj i dodao: “Taj majstor je veliki umetnik.” – “Šta”, završio je razgovor naučnik, “ti nisi spreman da veruješ da jedna obična kopija zemaljske kugle može postati sama od sebe, a to tvrdiš za ceo svemir i sumnjaš u postojanje njegovog Stvoritelja!” O namernom zatvaranju očiju pred istinom, apostol Petar ovako piše u svojoj poslanici: “Jer navalice neće da znaju da su nebesa bila otpre i Zemlja iz vode i usred vode Božjom rečju.” (2. Petrova 3,5)

Savremenog čoveka zadivljuju naučna gledišta koja su postavili stari Grci, a čije su ideje uglavnom bile suprotne Božjoj reči. Kako je čovek u svom naučnom istraživanju mogao da se tako udalji od istine? Biblija na to pitanje ovako odgovara: “Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima, i potamne nerazumno srce njihovo… i većma poštovaše i poslužiše tvar nego Tvorca.” (Rimljanima 1,21.25)

Svesno odbijajući da proslave Boga, ljudi su počeli da služe stvorenome ili prirodi: “I pretvoriše slavu večnoga Boga u obličje smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova.” (Rimljanima 1,23) Ljudi su se klanjali Suncu, drvetu, kamenu, raznim životinjama, dok najzad svaki lepši i veći kamen nije postao njihov bog. I dok su njihovi potamneli umovi tumarali vođeni svojim pretpostavkama i tradicijom, Božja reč je blistala sjajem istine podsećajući čoveka na Boga koji ga je stvorio. Usred duboke tame starogrčkog praznoverja, apostol Pavle je kao nenadmašni besednik uzviknuo: “Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.” (Jevrejima 11,3) Apostol Pavle ističe da je Bog stvorio vidljivo od nevidljivoga, odnosno – kako bismo to danas kazali – materiju od nevidljivih čestica. On kaže da je svet stvoren rečju Božjom, odnosno da materija potiče iz energije. Razmislimo malo o tome! Apostol je pre dve hiljade godina znao da materija proizilazi iz energije, i da se sastoji od čestica nevidljivih za ljudsko oko!

Danas znamo da su atomi ugaoni kamen postojanja materije. Svako, pa i onaj koji ne veruje Bibliji, mora priznati da celokupnim materijalnim svetom vladaju nevidljive sile, zbijene u strukturi beskrajno sitnih atoma. Biblija taj praizvor energije naziva Reč: “U početku beše reč… Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo.” (Jovan 1,1.3) Savremena nauka se skoro nehotice približava Bogu, skidajući veo za velom sa tajni materije i njenih zakona. Međutim, dok naučnici još uvek tragaju, Biblija je davno otkrila vezu između materije i energije rečima: “Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta njegovih sva vojska njihova.” (Psalam 33,6)

Stvoritelj našeg sveta je Isus Hristos: “Jer je u njemu stvoreno sve što je na nebu i na Zemlji, što se vidi i što se ne vidi… se u njemu i za njega stvori.” (Kološanima 1,16; Bakotić) Uzvišeno je saznanje da je Isus Hristos u isto vreme i naš Stvoritelj, i Izbavitelj, i Prijatelj.

Dan Na Koji Treba Uvek Misliti

1451dscf0076_04s-300x200Kad se Sunce šestog dana stvaranja spremalo za počinak, na celu zemlju se spustila čudnovata tišina.

Postepeno se cvrkutanje ptica i buka životinja u šumi utišala, dok konačno nije zavladala potpuna tišina; na nebu su izašle zvezde i Mesec je svojom svetlošću obasjao zemlju.

U svom vrtu, možda u mahovinom pokrivenom gaju, sedeli su Adam i Eva i čudili se lepoti večeri, kao što su do tada sa čuđenjem posmatrali lepotu dana.

Iznenada se iz tišine začuo glas. Bio je nežan, dobrostiv i melodičan. Odmah su znali da im Bog govori. On im je kazao da novi dan, njihov prvi potpuni dan na zemlji treba da bude svet.
Pošto im je to Bog kazao, mogli su da pamte to za sva vremena. On im je takođe ispričao, da je sve što su videli oko sebe stvoreno u šest dana i da On želi sedmi dan, posle završetka svoji dela stvaranja, da zajedno s njima prevede odmarajući se.
U Svetom pismu stoji:”I svrši Bog do sedmog dana dela svoja  koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih koja učini. I blagoslovi Bog  sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koja učini.”
Continue reading

Domovina u Edemskom Vrtu

alpine-lake-gunnison-national-forest-colorado-300x225Usred tog celog predivnog sveta koji je stvorio, Gospod Bog je posadio vrt u Edemu prema istoku i stavio u njega čoveka kojega je načinio.

Da li ste ikada obrađivali vrt? To je uzbudljivo, zar ne? Naročito u proleće, kada sejete seme i onda čekate da niknu male, zelene biljčice! Kako je zanimljivo posmatrati cveće koje  počinje da cveta i sazrevanje žitarica!

Ali, kada je Bog posadio vrt u Edemu, bilo je to sasvim drugačije. On nije trebalo da seje, jer je kao Stvoritelj mogao da stvori velika drveta i grmlje, i to samo da kaže:”Želim da tamo stoji nekoliko kedara, a ovde brezova šumica” i već je ono što je zaželeo stajalo pred njim. Mogao je  prekriti brežuljak jelkama, a onaj dalje s bukvama, opet treći s hrastovima – samo da  sve to zamisli. Kad je naredio  da  jedna dolina  bude prekrivena  žutim  maslačcima, druga crvenim bulkama, sve se  to  odmah zbilo. Continue reading

Adam Jede Po Prvi Put

r-007a-300x225Adam je skočio  na noge i po prvi put se zagledao u lepi svet oko sebe. Šta mora da je pri tome mislio ili rekao? Svakako, nije tu bilo nikoga s kim bi razgovarao; mogao je da razgovara samo sa životinjama ili sa sobom. Da su se životinje nalazile u blizini samo je po sebi razumljivo, jer one su uvek jako znatiželjne. Pred sobom kao da gledam malog psa  koji je lizao Adamu ruku, i mačku koja se umiljavala oko njegovih nogu u nadi da će je primetiti. Možda je i koji konj pružio njušku da bi ga Adam pomilovao.

Sa svih strana žurile su životinje, možda koji lav, slon, dabar, veliki jelen i koji drski mali majmun. Sve su one bile prijateljski raspoložene prema Adamu i s čuđenjem su gledale prekrasno stvorenje pred sobom. Verovatno su u njemu videle svog gospodara i učitelja. Dok je čovek koračao preko mekane zelene trave, one su ga radosno sledile. Pri tome su skakale i javljale se od radosti.
Continue reading

Bog Stvara Čoveka

 hunam-dna-187x300Da li ste kada nečim iznenadili majku? Možda na njen rođendan? Sigurno da! Možda ste joj poklonili kolač, malo slatkoga, neku sliku ili ručni rad? Ma šta bilo, znam da ste jedva dočekali dan da joj predate svoj poklon. Bili ste vrlo uzbuđeni kada je najzad nastupio taj trenutak.  Nekako tako mora da se osećao dragi Bog šestoga dana, jer taj je dan trebalo da bude rođendan. U svakom slučaju je Bog to želeo. Cele sedmice je radio pripremajući dar. Kakav samo dar! Celi, prekrasni  svet! Bio je pun blaga: pun zlata, srebra, dragog kamenja; svet u kome je bilo dovoljno hrane: oraha, voća i žitarica, i k tome čiste, sjajne vode. Bilo je u svetu mnogo čega lepog: drveća, paprati i cveća. Oživljavala su ga čudesna bića: ptice, ribe i četveronožne životinje svih vrsta i boja. Moglo se s njima igrati, smejati im se i uvek iznova ih posmatrati. Svakako je to bio prekrasan dar. Ali, za koga je bio predviđen? Za celo vreme kada je Bog pripremao ovaj dar, mislio je na onog kome će ga dati. Pri tome je stalno govorio:”Nadam se da će se radovati i zbog toga biti srećan. Takođe se nadam da će sve što sam stvorio za njegovu radost, ceniti  i zbog toga me voleti.”
Continue reading

Zabrujala Je Pesma

across-the-universe-300x244Svet koji je Bog stvorio već je tako lep da se ne da rečima opisati. Uprkos svoje lepote, još uvek je prazan i tih. U praskozorje petog dana, osim fijukanja vetra u drveću i zapljuskivanja talasa na obali, ništa se ne čuje. Nema lava da riče, ni slona da trubi u senovitim šumama, ni malog žapca da krekeće u jezerima okruženim trskom. Ne čujemo ni jedan ljudski glas. Ne čuje se zov dečaka, niti smeh devojčice. Kako je sve bilo tiho!  Ali, Bog ne želi da svet bude prazan i tih, već nastanjen. Njegove velike pripreme prvog, drugog, trećeg i četvrtog dana trebalo je da zemlju pripreme za veliko mnoštvo živih bića.  Kad dakle toplo i sjajno Sunce obasja zemlju ukrašenu cvećem i tamnoplavo more, Bog opet počinje svoje delo. On kaže:”Neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.” 1. Mojsijeva 1, 20. Continue reading

Kako Je Sve Na Svetu Započelo?

 universe1-300x224Da li ste ikada razmišljali o tome kako je sve na svetu započelo? Verovatno da jeste. Većina ljudi o tome razmišlja s vremena na vreme.Odakle, na primer, potiče lepo cveće u vašoj bašti: ljubičice, zevalice, lepe kate, karanfili i dan i noć? “Iz semena”, kažete. Svakako! Ali, odakle je došlo seme?Sigurno opet iz cveća, a i to cveće je izraslo iz semena. I tako to ide u nedogled. Ali, odakle ono stvarno potiče? Evo psa. Odakle on dolazi?”Poklonili su nam ga kao malog”, kažete. “On ima plemenito rodoslovlje.” Tako, to znači da znate ime njegovog oca, a možda i njegovog dede. A što je bilo pre toga?Jedno je sasvim sigurno: deda vašeg psa bio je jednom mali pas isto kao i njegov otac i deda. Ali, koliko daleko seže ovo ređanje? Po dvorištu vašeg suseda trčkara petao koji uvek veselo kukuriče. Odakle on potiče? “Iz jajeta”, kažete. Tačno! Neka kvočka je jednom snela to jaje, zar ne? Nema tome tako dugo da je i ta kvočka izašla iz jednog jajeta, koje je opet snela jedna druga kokoška. I tako to ide unatrag. Ali, gde je kraj? I vi sami ste ovde. Odakle dolazite? “Mama nas je donela kući iz bolnice”, odgovarate.
Ja to verujem. Ali, i mama je nekada bila mala i njena majka, baka i prababa. I tako daleko unatrag. Gde to samo prestaje? Mislite malo na brda sa njihovim šumama, na reke, na lepi morski žal i na sve lepote prirode. Da li su od uvek bili tu onako kako ih danas vidite? Ili su i oni možda imali neki početak? Ako jesu, kada je bio taj početak i kako se to sve zbilo? Mnogi čuveni ljudi hteli su da odgovore na ova pitanja. Oni su izrazili čudne predstave i verovanja, ali ništa od toga nije imalo veze sa istinom.
Continue reading

Bog Se Stara o Nama

a040-300x225Isus je pokazao da je ljubav obeležje Božje ličnosti. Ljubav je Njegov karakter. O svemu što je stvorio, Bog se najbrižljivije stara. I to ne samo za ljude, već i za malog vrapca, neuglednog gavrana i običnu travu. “Pogledajte na ptice nebeske kako ne seju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih?” (Matej 6,26) Bog je u svojoj ljubavi izjednačio čoveka sa Spasiteljem, Isusom Hristom! Continue reading