Paganski praznici – Badnji Dan i Božić

22054_badnjevee_fDa li se na Božić odista slavi rođenje Isusa Hrista? Da li se Isus Hristos rodio 25. decembra, odnosno 7. januara? Da li su apostoli slavili Božić? Da li je izvorna novozavetna Crkva držala ovaj praznik? Znate li šta Biblija kaže za božićnu i novogodišnju jelku? Zastanite na trenutak i razmislite malo! Veoma mali broj ljudi zna zašto neke stvari radimo u životu i odakle potiču naši običaji! Svet na koji smo došli prepun je raznih običaja uz koje smo rasli i prihvatili ih zdravo za gotovo kao ispravne. Ali nikada se nismo zapita   li zašto!
Paganski nehrišćanski praznici Pretpostavljamo da je Božić kruna svih hrišćanskih praznika. Bez ikakve sumnje smo slepo prihvatili proslavu Božića kao jedno od glavnih učenja i zapovesti u Novom Zavetu! Isto tako vlada pretpostavka da se Isus rodio 25. decembra, odnosno 7. januara i da Novi Zavet ističe ovaj praznik kao vodeću hrišćansku svetkovinu. Verujemo da je običaj razmenjivanja poklona nastao zato što su mudraci darivali Bogomladenca. No, hajde da prestanemo sa pretpostavkama i zavirimo u istoriju i u Bibliju ne bismo li otkrili činjenično stanje! Svi običaji koji će biti obrađeni u ovom članku su prethrišćanskog porekla, Continue reading

Pravo Evanđelje vs Izvrnuto Evanđelje

Pic-1-223x300U Mateju 24,14: “ I propovedaće se ovo Evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći pošljedak”. Isus nam ostavlja poruku da kada pravo Evanđelje je ipsravno propovdano i ispravno primljeno, tada će doći posledak.”  Međutim, u Galatima 1,6-9. susrećemo se drugim Evanđeljem, gde apostol Pavle piše crkvu Galatijskoj gde kaže da se čudi da se tako odmah odvraćaju na drugo Evanđelje, koje u stari i nije drugo nego što neki smetaju vas I hoće da izvrnu Evandjelje Hristovo. Biblija nam pokazje tu da nisu sva Evandjelja ista. Medjutim svi Hrišćani danas ako bilo koga pitate reći će vam  da veruje u Evađelje. Ali Biblija nam pokazuje da ne sva Evanđelja su dobra. Postoje ljudi koji će okrećati, propovedati drugo Evanđelje do te mere da takvo Evanđelje postaje izvrnuto Evandjelje. Ali apostol Pavle nam govori u stihu 8. “Ali ako I mi ili anđeo s neba javi vam jevandjelje drugačije nego sto vam javismo, proklet da bude!”  Jasno možemo da vidimo da opomena koja je dana ovde je da će postojati ljudi koji će uzeti pravo Evanđelje i njene temelje, i počeće da propovedaju sa novim doktrinama, idejama i principima do te mere da će postati izvrnuto Evandjelje. O ozbiljnosti propovedanja izvrnutog Evanđelja i opomene koje daje apostol Pavle vidimo po tome što Bog u svojoj reči naglašava dva puta ove reči, jer čitamo u stihu 9. “… Continue reading

religions-symbols-thumb2Ramon Umašankar rođen je kao braman. Njegovi učitelji od najranijih dana učili su ga da on pripada najvišima i da bi spoznao božanstvo mora da vežba jogu i meditira. Već kao tinejdžer Ramon je počeo da se pita može li on zaista naći Boga u različitim idolima koji se nalaze u hinduističkim hramovima.

Ramon se kasnije preselio u Sjedinjene Američke Države i počeo da proučava Bibliju i ličnost Isusa Hrista. On je uvek poštovao Isusa zbog Njegove poniznosti, ali sada Ramon je čuo da je ovaj Isus tvrdio da je On jedini Sin Božji. Zapazio je, takođe, da mnogi hrišćani imaju mir, koji njemu godine meditacije nisu donele. Ipak, Ramon je odlučio da u svojoj hinduističkoj veri nađe istinu. Posle izvesnog vremena gledao je film o Isusovom životu. Tada je prvi put shvatio da je Isus iskusio patnju i strah kao svako ljudsko biće. Pre ovoga mislio je da je Isus na neki način upotrebio natprirodne sile da izbegne bol raspeća. Nije mogao da objasni krst, pa se pitao kako je Isus mogao da pretrpi ovakve patnje zbog grešnih ljudskih bića? Continue reading

Vi Pitate Mi Odgovaramo

 question-mark-300x225Čovek svakodnevno postavlja pitanja, Ko sam? Kuda idem? Koja je svrha života? Postoji li Bog? Ako postoji zasto nevini stradaju? Ima li ovaj život smisla?  I mnoštvo dugih veoma važnih životnih pitanja. Razmišljajući  o svemu ovome i sam sam često sebi postavljao slična pitanja. Ono što je meni privuklo pažnju je da u traganju za nekim svojim odgovorima, Biblija u prvoj glavi, svoje prve knjige, u prvom stihu daje odgovor na četiri veoma važna pitanja. 1. Moj. 1,1.  KADA? ŠTA? KO? KOGA? “U početku stvori Bog nebo i zemlju.”

Zapitajmo sami sebe: Ako Biblija samo u jednom stihu daje odgovor na četiri pitanja, koliko vise odgovora daje u ostalim svojim knjigama? U traganju za odgovorima i pitanjima sa kojima se svakodnevno srećemo javila se ideja da ova svakodnevna pitanja stavimo na DVD i podelimo sa svima vama. Nadamo se da će vam ovaj DVD pomoći u vašem traganju da dobijete bar neke odgovore na neka svoja pitanja. Ukoliko i pored ovih pitanja imate neka svoja nova pitanja, javi te nam se, sa predlozima, pitanjima, sugestijama. Biće nam zadovoljstvo da spremimo i drugu verziju DVD sa novim odgovorima na vaša pitanja. Continue reading

Biblija – Temelj Svih Saznanja

biblijaBožja reč nije data da bude naučni udžbenik, ali ona nije ni nenaučna. Ona pre svega sadrži nauku o spasenju čovečanstva, ali daje i tačne podatke o poreklu materijalnog sveta, čineći tako osnovu na kojoj treba da se uzdigne i počiva prava nauka. Ona i ovako govori: “Iz zemlje izlazi hleb, a pod njom je drugo, kao oganj.” (O Jovu 28,5) Međutim, ako bismo istraživali Bibliju polazeći od gledišta koja su razvijena u pojedinim naučnim teorijama to bi bilo isto tako kao kad bismo pogrešnu stranu teleskopa upravili prema zvezdama! Ako traganje za istinom i proučavanje ne počnemo oslanjanjem na Božju reč, nikada nećemo dobiti pravi odgovor na delikatno pitanje o početku života i poreklu sveta. Neki zemljoradnik je rekao: “Ne stavljajte kola ispred konja!” Ako istinu tražimo u Bibliji, postaće nam jasne mnoge činjenice, koje su nam izgledale nejasne i tajanstvene. Ljudi ne mogu gledati “u svetlost kad sjaji na nebu” (O Jovu 37,21). Znači da Biblija u takvim prilikama jedino može da pomogne.

Biblija u stvari poziva na objektivno naučno istraživanje kad kaže: “Podignite oči svoje i vidite! Ko je to stvorio? Ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu…?” (Isaija 40,26) Ništa potpunije ne uklanja sumnju i neizvesnost, kao jasan pogled kroz objektiv snažnog teleskopa upravljenog prema zvezdama, čije neshvatljivo precizno kretanje nadmašuje sve naše pojmove o tačnosti. Naš duh se ne može zadovoljiti ničim manjim do pravim odgovorom na pitanje: KO JE TO STVORIO? Continue reading

Znanje o Bogu

jesus-300x226Kada je Krez, najbogatiji čovek u istoriji staroga veka, upitao poznatog filozofa Talesa, tražeći da mu odgovori na pitanje: “Ko je Bog”, mudrac je zatražio jedan dan da sastavi svoj odgovor. U traganju za odgovorom pošao je različitim ljudima postavljajući svakom to isto pitanje. Najzad se vratio Krezu i priznao da što više traži Boga i razmišlja o Njemu, sve mu je teže da pronađe odgovor. I Tertulijan, poznati pisac iz vremena prve hrišćanske crkve, izjavio je da niko ne može znati Boga ako najpre ne upozna Hrista. Mi ljudi možemo upoznati Božju ličnost i karakter u licu njegovog Sina Isusa Hrista koji je verno predstavljen u Bibliji. On sam je ovako rekao: “A ovo je život večni da poznaju Tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.” (Jovan 17,3)

Bog ne želi da bude nepoznati Bog. Pored saznanja koje nam pruža Biblija, i svet prirode daje svoj veličanstveni odgovor na ovo najveće pitanje. Bog nas poziva da Ga posmatramo u Njegovim delima: “Podignite gore oči svoje i vidite: ko je to stvorio? Ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno?” (Isaija 40,26) Biblija je zato Božji glas. Continue reading