William C. White

William CWilliam Clarence White (1854 – 1937)

Vili Vajt je bio treći sin Džejmsa i Elen Vajt. Dok je rastao, slušao je pažljivo i sa sve većim interesovanjem razgovore vezane za planove i metode rada za napredak mlade crkve. Kršten je sa 12 godina, a sa radom je počeo u 20-oj godini pomažući svom ocu u štamparskom poslu. Posle očeve smrti 1881-ve, deo odgovornosti u pamaganju njegovoj majci u putovanjima i izdavaštvu je pao na njegova pleća, odgovornost koja će postepeno postati njegovo glavno zanimanje. “Pokazano mi je , takođe, da moj sin V.K. Vajt treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo Svetog Duha. Uverenje mi je dato…Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz panteizam i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {E. G. White, Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}